petek, 27. 9. 2019
Evropska noč
raziskovalcev 2019
European researchers’ night 2019
HUMANISTIKA, TO SI TI! HUMANITIES ROCK!
Marie Skłodowska-Curie/
sledimo navdihu
Marie Skłodowska-Curie/
an inspiration to follow
100 let Univerze v Ljubljani
100 years of the University of Ljubljana
Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 818237.
This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818237.