petek, 27. 11. 2020
Evropska noč
raziskovalcev 2020
European researchers’ night 2020
HUMANISTIKA, TO SI TI! HUMANITIES ROCK!
Marie Skłodowska-Curie Actions

VEDE O LJUDEH, VEDE ZA LJUDI
Humans and Research
ŽENSKE V ZNANOSTI
Women in Science
Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 954337.
This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 954337.