AKTIVNOSTI MED NOČJO 2019

Aktivnosti, ki se bodo odvijale 27. 9. 2019 v Ljubljani in Murski Soboti:

 Vse aktivnosti so brezplačne. Zaradi omejenih kapacitet laboratorijev in drugih prostorov vljudno prosimo, da  večje skupine svoj obisk napovejo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si ali 051 495 617.

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije./This project has recived funding from the European Commission. The action reflects only the autor's view. European Union and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

  

 

Naš glavni namen je vključitev mlajših generacij v dogajanje in predstavitev bogate slovenske kulturne dediščine oz. vzbujanje zanimanja zanjo. Vsi udeleženci kviza bodo prejeli praktične nagrade, zmagovalci pa bodo prejeli glavno nagrado.
Vključeval bo stojnice na Novem trgu, kjer se v neposredni bližini nahaja tudi administrativna zgradba Univerze v Ljubljani. Stojnice bodo stale tekom trajanja Noči raziskovalcev. Članice Univerze v Ljubljani pa bodo nudile informacije o svojem delu, programih, raziskovalnem delu, itd. Predstavila se bo tudi Evropska unija.
Oddelek za arheologijo (FF). Občinstvu bo namenjenih več praktičnih delavnic. Udeleženci bodo lahko spoznali in izkusili nekaj raznolikih tehnik, ki se jih uporablja pri arheološkem raziskovanju.
Obišči Znanstveni bazar, poišči stojnico Evropski kotiček, pokaži znanje o poznavanju Evropske unije in izžrebaj nagrado.
Oddelek za azijske študije (FF). Okrogla miza in 15-minutni dokumentarec o trimesečnem terenskem delu na Tajvanu, ki ga je posnela raziskovalka z družino. Prikazan bo raziskovalni proces in vsakodnevno življenje raziskovalkine družine, še posebej njene eno in pol leto stare hčerke.
Oddelek za pedagogiko in andragogiko (FF). Predstavitev Erasmus+ projekta s folklorno skupino Tine Rožanc in telovadci veterani telovadnega društva Sokol.
Glavno slovesnost z bomo zaključili s koncertom dveh glasbenih skupin raziskovalcev FF UL:
18:30–19:30 D Brincl Bend
19:45–21:45 Melanholiki
Oddelek za anglistiko (FF). Predšolski otroci se bodo s pomočjo delavnice seznanili s poklicem raziskovalca. Raziskovalka bo prebrala pravljice, ki jih je napisala za projekt Lahkonočnice. Pravljico bodo obogatile ilustracije študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), ki je zmagala na natečaju za najboljšo ilustracijo pravljic lekt. dr. Cvetke Sokolov.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Raziskovalci bodo pripravili in predstavili kratek film o raziskovanju na področju etnologije ter kulturne in socialne antropologije pa tudi teme in posebne načine raziskovanja na tem področju.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Predstavitev Zupaničeve knjižne zbirke bo zajemala razprave z raziskovalci, avtorji in uredniki in tako razširila nedavne raziskovalne ugotovitve.
Oddelek za Azijske študije (FF). Cilj dejavnosti je uporabiti z lahkoto deljiv format eno- do dvo-minutnih videoposnetkov, da bi na jedrnat način predstavili delo posameznih raziskovalcev in pomen njihovih raziskovalnih ugotovitev. Serija posnetkov se bo borila proti splošnemu očitku, da je humanistika neuporabna, kar lahko odvrača mlade od kariere v teh disciplinah.
Raziskovalci Univerze v Ljubljani z različnih raziskovalnih področij (FF, FMF, BF, VF, FKKT) predstavijo poklic raziskovalca, kaj to pomeni in zakaj so se za ta poklic odločili.
Oddelek za slavistiko (FF). Svetovno priznani strokovnjak na področju slavističnih študij, Rajko Nahtigal, in mnogi drugi strokovnjaki na področju slavističnih študij so aktivno sodelovali pri ustanavljanju teh inštitucij. Film bo prikazal zgodovinski razvoj slavističnih študij na Filozofski fakulteti.
Oddelek za azijske študije (FF). V glasbeno-plesni gledališki predstavi, ki je nastala v režiji in pod koreografskim vodstvom Ryuza Fukuhare in na osnovi scenarija red. prof. dr. Jane S. Rošker, nastopajo predavateljice in predavatelji ter študentke in študenti Oddelka za azijske študije FF UL. Predstava na satiričen način obravnava probleme medkulturne filozofije in teoretskih izmenjav ter interakcij med kitajsko in evropsko filozofijo. Osredotoča se na problem subjektnosti ter humanizma v sodobnem svetu in na humorističen ter zbadljiv način razpira vrsto pomembnih vprašanj, povezanih s to tematiko, ki je v sodobnem svetu izjemno aktualna.
Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spreminjajoče se evropske družbe in izzivov prihodnosti.

Kako znanje pridobljeno s študijem humanistike in družboslovja pomembno doprinese k soočanjem z izzivi družbe, kot so staranje, klimatske spremembe, digitalna varnost in integracija vseh družbenih različnosti? Zakaj je pomembno socialne inovacije integrirati v gospodarstvo? Kako se s humanističnim znanjem senzibilizirana družba bolj uspešno prilagodi novim generacijam in novim razmeram ?

Na dogodek brezplačen, vendar +se je potrebno prijaviti na e-naslov: noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si.


10.00 – 10.15 Uvodni in pozdravni nagovori:
dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva EU Komisije v Sloveniji
prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
prof. dr. József Györkös, direktor ARRS
dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS

10.15 – 10.45 Osrednje predavanje:
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani
Izziv danes niso inovacije ali njihovo pomanjkanje, izziv danes je pozicioniranje in integracija družboslovnega in humanističnega znanja z ostalimi tehničnimi znanji, ki definirajo napredek družbe.
Humanistika in družboslovje lahko ponudita določene rešitve in obogatita diskusijo, ko govorimo o proaktivnem soočanju z družbenimi izzivi, kot so: staranje in sobivanje generacij, naraščajoče stiske, prisotnost umetne inteligence in integracije tehnologij v družbo. Širina družboslovja in humanistike ponudita poglobljen vpogled in dodata vrednost vsem, ki tudi v gospodarstvu razvijajo sodobne poslovne modele in so pripravljeni vključiti socialne inovacije. Kako to znanje integrirati in kje so primeri dobre prakse, ki so nam lahko spodbuda.

10.45 – 11.45 Okrogla miza: Ali sta širina in znanje humanističnih ved spregledana, ko razvijamo zeleno, moderno in gospodarsko uspešno Slovenijo?
prof. dr. Rajko Muršič, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani
doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
mag. Klemen Fajmut, Group Real Estate Asset Management NLB
izr. prof. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.45 – 12.00 Odmor

12.00 – 12.15 Dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
Izziv, koraki in predlagane rešitve EU pri vrednotenju in financiranju raziskav iz področja humanistike in družboslovja
Kje so možnosti in kako do še večje vključenosti in financiranja humanistike in družboslovja? Kaj in kako lahko izboljšamo uspešnost prijav na razpise?

12.15 – 12.45 Dr. Draško Veselinovič, SBRA Bruselj
Misije - nov inštrument financiranja EU znanosti. Ali jih sploh poznamo? Kaj raziskovalcem prinaša 6 evropskih misij: konkreten pregled vsebin, kriteriji in priložnosti.
Caloros Moedas, bivši Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije je leta 2018 pozval k obilkovanju strategije EU, ki bo dovoljevala bolj usmerjeno in fokusirano osredotočanje na reševanje globalnih družbenih izzivov. Nalogo, kako strukturirati tovrstno raziskovanje je zaupal ekipi dr. Marianne Mazzucatto. Tako bo poleg Horizon Europe, EU razpisala še 6 »misij«. Kaj misije pomenijo, kako so strukturirane prijave projektov in kje se lahko vključijo slovenski raziskovalci?

12.45 – 14.00 Okrogla miza
100 let univerze in naprej – kako za novo stoletje integrirati znanje in koncipirati izobraževalni proces za napredek družbe?
Razpravljavci okrogle mize sta dekana in prodekana fakultet – ustanoviteljic Univerze v Ljubljani
prof. dr. Robert Petkovšek, dekan, Teološka fakulteta UL
prof. dr. Roman Kuhar, dekan, Filozofska fakulteta UL
izr. prof. dr. Katja Filipčič, prodekanja, Pravna fakulteta UL
prof. dr. Tomaž Marš, prodekan, Medicinska fakulteta UL
100-letnica univerze je obletnica, ki jo lahko povežemo s pomembnim obdobjem, ki je povezan z napredkom slovenske družbe in znanosti. Povezanost z globalnimi raziskovalnimi institucijami, odličnost, dinamičnost in ambicioznost raziskovalcev pa so ponotranjene kvalitete univerze, ki se prenašajo na prihodnje generacije. Kakšne so te generacije? Kako jih bomo usmerali? Kako bomo pozicionirali in spodbujali razvoj znanstvenih disciplin in nove pristope pri študiju? Kako bodo institucije motivirale povezovanje, sodelovanje in tudi preplet znanj znotraj univerze? Kakšen pogled na prihodnost in povezanost strok izven in v okviru univerze imata dekana in prodekana ustanovnih članic Univerze v Ljubljani.

14.00 Razstava
Zaključek dogodka z otvoritvijo razstave Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, z naslovom:
Skrito življenje podzemlja
Razstavo bo otvoril: doc. dr. Maja Zagmajster, osrednji govorec bo: prof. dr. Emil Erjavec, dekan Biotehniške fakultete.
Kratek opis: Podzemni živi svet je večini slabo poznan, saj se skriva v težko dostopnih večno temnih območjih (npr. jamah), za katere je treba uporabljati zahtevne raziskovalne tehnike. A tudi v tem na videz neprijaznem svetu uspešno živijo številne živalske vrste. Nekaj najzanimivejših bo predstavljenih na atraktivnih fotografijah, preko QR kod pa se bo mogoče podati tudi v poglobljeno raziskovanje podzemlja.
100-letnica univerze je obletnica, ki jo lahko povežemo s pomembnim obdobjem, ki je povezan z napredkom slovenske družbe in znanosti. Povezanost z globalnimi raziskovalnimi institucijami, odličnost, dinamičnost in ambicioznost raziskovalcev pa so ponotranjene kvalitete univerze, ki se prenašajo na prihodnje generacije. Kakšne so te generacije? Kako jih bomo usmerjali? Kako bomo pozicionirali in spodbujali razvoj znanstvenih disciplin in nove pristope pri študiju? Kako bodo institucije motivirale povezovanje, sodelovanje in tudi preplet znanj znotraj univerze? Kakšen pogled na prihodnost in povezanost strok izven in v okviru univerze ima 5 dekanov ustanovnih članic Univerze v Ljubljani.
Oddelek za biologijo (BF). Podzemni živi svet je večini slabo poznan, saj se skriva v težko dostopnih večno temnih območjih (npr. jamah), za katere je treba uporabljati zahtevne raziskovalne tehnike. A tudi v tem na videz neprijaznem svetu uspešno živijo številne živalske vrste. Nekaj najzanimivejših bo predstavljenih na atraktivnih fotografijah, preko QR kod pa se bo mogoče podati tudi v poglobljeno raziskovanje podzemlja.
Oddelek za prevajalstvo (FF). Na delavnicah se bo prevajalo sodobne kratke zgodbe iz angleščine, francoščine in italijanščine v slovenščino. To bo nudilo uvid v dejavnost literarnega prevajanja, hkrati pa se bodo udeleženci s pomočjo sodobne književnosti seznanili s sodobnimi družbenimi problemi.
Oddelek za romanske jezike in književnosti (FF). raziskovalci Oddelka za romanske jezike in književnosti (FF). Kreativne delavnice (prevajanje, gledališče, kreativno pisanje), učne ure manj poznanih romanskih jezikov (začetniški tečaj portugalščine in romunščine) in predstavitev petih romanskih jezikov (francoščine, italijanščine, španščine, portugalščine in romunščine) bodo na voljo na Vodnikovi domačiji – na domu slovenskega razsvetljenskega misleca, pesnika in učenjaka.
Oddelek za umetnostno zgodovino (FF).
Delavnica za otroke (4-8 let): ob 16:00
Najmlajše bomo vodili skozi svet umetnosti ob vodstvu likovnih pedagoginj. Ob delih slovenskega umetnika bodo spoznavali, kako je slednji povzemal in poustvarjal svet okoli sebe, kako mu je sledil v posnemanju realnosti ter kako ga je na svojih platnih spreminjal na način lastnega dojemanja.
Pogovor ob umetninah za odrasle: ob 18:00
Pogovor bo združil strokovnjake in laike oz. ljubitelje umetnosti. Vsak, ki ga zanima slovenska umetnost je dobrodošel, da postavi vprašanje, izrazi mnenje ali kako drugače obogati pogovor, ki ga bodo vodili strokovnjaki s področja umetnosti.
Raziskovalke in raziskovalci z različnih področij in oddelkov (FF, EF, FA, NTF, AGRFT, ALUO, FS). Triadni balet v režiji Jana Krmelja ne poskuša rekonstruirati izvorne predstave, temveč ustvarja nov, sodobni premislek Schlemmerjevih idej in se sprašuje o odnosu med človekom, umetnostjo in tehnologijo. Morda odgovor ni v tem, da počlovečimo stroje ali da iz človeka naredimo stroj, temveč to, da je mehansko in človeško nujno treba dojemati kot avtonomni, morda nezdružljivi realnosti. Nepopolnost je bistvo človekovega delovanja in obenem njegova rana.
Oddelek za klasično filologijo (FF). Oddelek za klasično filologijo predstavlja brošuro 12 razlogov za študij klasične filologije v 21. stoletju, ki skuša o pomenu študija klasičnih jezikov in kulture razmišljati na nov način. Zastavlja nekaj bistvenih vprašanj o tem, kako je humanistika povezana s sodobno digitalno resničnostjo; njen avtor Liam Kinney, klasični filolog in računalničar, pri tem identificira dvanajst točk, kjer se disciplini, ki se jima je posvetil, tesno prepletata.
Oddelek za klasično filologijo (FF). Širši javnosti bo prikazano, s katerimi vsebinami se ukvarjajo raziskovalci antične preteklosti. Dogodki so primerni za predšolske otroke, učence, dijake in študente ter odrasle. Delavnice za otroke in šolarje organizirata in izvajata Kulturno Društvo Vespesjan in Slovenski šolski muzej. V priloženem programu najdete vsebine, ki jih lahko izberete glede na njihovo ustreznost za vašo šolsko oz. dijaško populacijo. Navedena je tudi ciljna publika, vendar je nekatere delavnice na izrecno željo mogoče tudi prilagoditi Vzporedno bodo potekala predavanja in delavnice, ki bodo predstavile delo raziskovalcev, v 3. nadstropju Filozofske fakultete, v Foersterjevem vrtu za fakulteto pa bodo potekale aktivnosti na temo antične kulture in civilizacije (glasbeni nastop, otroške delavnice). Prijave in vsa vprašanja sprejemamo na naslov festivalantika@gmail.com in po telefonu na 041 949 801 (Sonja Weiss).

Na spletni strani Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete (ff.classics.si) si lahko ogledate utrinke s Festivala Antika 2018: https://ff.classics.si/2018/09/17/festival-antika-noc-raziskovalcev-v-petek-28-septembra-2018/

I. INTERAKTIVNE DELAVNICE (Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto)

1. Sprehod po antični Emoni


Čas in kraj:
 Sprehodi bodo ob 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 13.30, odhodi iz Foersterjevega vrta.*

*Potrebna je predhodna prijava oz. so prosta mesta delavnice že zapolnjena.

 Popoldanski sprehod ob 17.00 iz Foersterjevega vrta (gl. spodaj točko V) posebej ali skupaj z ogledom razstave IDEJA ob 18.00; predhodna prijava ni potrebna)


2. Postani legionar

Čas in kraj:
Od 10.00 do 16.00 v Foersterjevem vrtu. Delavnica traja 30 minut in je primerna tudi za predšolske otroke. Predhodna prijava ni potrebna.


3. Dotakni se antične Emone

Čas in kraj:
Stojnica je na ogled od 10.00 do 17.00 v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto. Predhodna prijava ni potrebna.

Delavnice 1–3 izvaja KD Vespesjan (mag. Nataša Gaši, Dejan Češarek, Miha Franca, Jašar Skorupan in Ana Golja)


4. Učna ura v Emoni*

Čas in kraj:
Učne ure bodo ob 10.00, 11.00 in 12.00 v Foersterjevem vrtu za filozofsko fakulteto.

*Potrebna je predhodna prijava oz. so prosta mesta delavnice že zapolnjena.

Delavnico izvaja Slovenski šolski muzej (Matej Prevc)


II. Razstava IDEJA, znanost in tehnologija antične Grčije
Kje: Galerija Cankarjevega doma:
 Ob 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 in 12.30.*
*Potrebna je predhodna prijava oz. so prosta mesta delavnice že zapolnjena.

 Ob 18.00: popoldanski ogled (gl. spodaj točko V) za vse udeležence, posebej ali skupaj s Sprehodom po antični Emoni z začetkom ob 17.00 (predhodna prijava ni potrebna)
Vodeni ogled razstave po znižani ceni (2 evra/osebo) za udeležence Festivala Antika omogoča Galerija Cankarjevega doma


III. JEZIKOVNE DELAVNICE (latinščina in stara grščina)*

1. Hiper! Super!
(Že veš, da staro grščino in latinščino uporabljaš vsak dan?)

Čas in kraj:
 10.30-12.00 v R1 in R2, Filozofska fakulteta
 12.30-14.00 v R1 in R2, Filozofska fakulteta
 14.30-16.00 v R1 in R2, Filozofska fakulteta
Delavnice izvaja Oddelek za klasično filologijo FF UL (študentke Oddelka za klasično filologijo Nataša Martina Pintarič, Aisha Napast, Meta Skubic, Klara Keršič; mentorsko vodstvo doc. dr. Andreja Inkret).


2. Latine loqui amo!

Delavnico izvaja Živa Kham Omahen.

Čas in kraj:
14.-15.30 v R 1c (Rimljanka), Filozofska fakulteta

*Potrebna je predhodna prijava oz. so prosta mesta delavnice že zapolnjena.


IV. PREDAVANJA (za vse udeležence)


Ob 10.30:
Koledarska zapuščina starih Rimljanov (dr. Nada Grošelj, samostojna raziskovalka, jezikoslovka in prevajalka iz klasičnih ter modernih jezikov)

Ob 11.30:
Rimski napisni spomeniki in njihova sporočilnost (dr. Anja Ragolič, asistentka za področje arheoloških znanosti in sodelavka na Arheološkem inštitutu ZRC SAZU); predavanju sledi 30 minutna delavnica.

Ob 14.00
Ezra Pound in moderni Propercij (dr. Marko Marinčič, redni profesor za rimsko in grško književnost na Oddelku za klasično filologijo FF UL)

Ob 15.00
Ritual in smeh pri Plavtu (asist. Blaž Ploj, asistent za latinski jezik na Univerzi v Mariboru, doktorant na Inštitutu za klasično filologijo Univerze v Grazu)

Kje: vsa predavanja potekajo v 3. nadstropju Filozofske fakultete, v soba 345. Predavanja organizira in izvaja Oddelek za klasično filologijo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Predhodna prijava ni potrebna.


V. POPOLDANSKI SPREHOD PO ANTIČNI EMONI IN OGLED RAZSTAVE IDEJA


Čas in kraj:
Ob 17.00 odhod iz Foersterjevega vrta, vodeni sprehod po antični Emoni in ob 18.00 vodeni ogled razstave IDEJA, znanost in tehnologija antične Grčije. Kombinirano vodenje po antični Emoni in po razstavi IDEJA v Galeriji Cankarjevega doma (2 evra/osebo). Predhodna prijava ni potrebna).


V soboto, 28.9., Galerija Cankarjevega doma vabi na sproščeno dogajanje za mlajše, ko bodo vodenja pospremili tudi z ustvarjanjem na delavnicah.

Podrobnejši program na:
https://ff.classics.si/2019/09/20/festival-antika-prijava/
https://www.cd-cc.si/kultura/razstave/ideja-ob-festivalu-antika
https://www.facebook.com/events/2381684901921405/
https://www.facebook.com/events/2335199800101950/?notif_t=plan_edited¬if_id=1568976812093021
Astronomska skupina na Oddelku za fiziko (FMF). Predstavitev raziskovalnega dela v astronomiji bo podana s pomočjo modernih digitalnih tehnologij in močjo razmišljanja na načelih fizike. Uporabljeni bodo različni astronomski teleskopi, kar bo omogočilo strokovno opazovanje vesoljnih objektov. Dejavnost bo poudarila pomen mednarodnega sodelovanja v znanosti s primeri rezultatov opazovanj po svetu, iz Avstralije, Čila, Kanarskih otokov in Italije, pa tudi analizo podatkov iz observatorijev Golovec in Črni Vrh nad Idrijo.

Na vse aktivnosti na AGO Golovec je vstop prost, le za večje skupine prosimo za rezervacijo termina na observatorij@fmf.uni-lj.si.

Opis dogajanja:

Program dopoldne

Vodeni ogledi so ob 11:00,11:30,12:00,12:30. Za šolske skupine do 32 učencev, dijakov prosimo za rezervacijo termina na observatorij@fmf.uni-lj.si. Program ogleda je:

Voden ogled observatorija in teleskopa Vega
Kratko predavanje v predavalnici observatorija
Delavnica, opazovanje Sonca s teleskopom

Celoten program traja 45 min.

Program zvečer
skupine do 35 udeležencev

18:00 Delavnica “Sestavljanje in postavitev Newtonovega teleskopa”
Sestavili bomo klasičen amaterski Newtonov teleskop. Tako, kot da smo ga pravkar prinesli iz trgovine. Za opazovanje je potrebno teleskop na ekvatorialnem stojalu uravnotežiti po polarni in deklinacijski osi v vseh treh smereh. Potem pa ga je potrebno še pravilno usmeriti, tako da polarna os teleskopa kaže v smer severnega nebesnega pola.

19:00 Ogledi observatorija, teleskopov in astronomske raziskovalne opreme
Ogledali si bomo naš največji teleskop Vega, kontrolno sobo za upravljanje tega robotiziranega teleskopa. Ogledali si bomo tudi šolski internetni teleskop v manjši kupoli observatorija.

19:30 Delavnica Delavnica “Opazovanje planeta Saturna in Jupitra s teleskopom”
Planeta Jupiter in Saturn sta bila v opoziciji junija in julija in sta v septembru vidna zgodaj zvečer nizko nad južnim nebom. Planeta sta dva najbolj atraktivna objekta v manjših daljnogledih. Ogledali si bomo ekvatorialne pasove na Jupitru, Jupitrove lune, znane tudi kot Galilejevi sateliti in čudovite Saturnove obroče.

20:00 Predavanje prof. dr. Martin Čopič: Segrevanje ozračja ogroža človeštvo
Segrevanje podnebja je posledica izpustov predvsem ogljikovega dioksida. Obstaja znatna verjetnost, da bo dvig temperature v naslednjih desetletjih presegel dve stopinji, kar lahko povzroči propad civilizacije. Zato mora človeštvo uporabiti vsa sredstva, ki so danes na voljo, vključno z jedrsko energijo, za dosego ničelnih izpustov ogljikovega dioksida do leta 2050.

21:00 Delavnica “Opazovanje zvezd in dvojnih zvezd s teleskopom”
Opazovali bomo zvezdo Vega, ki je natančno bele barve, potem pa bomo pogledali zanimivo dvozvezdje Albireo, to je zvezda beta Laboda, ki ga sestavljata dve vizualno ločeni zvezdi: oranžno-rdeča zvezda A in modro-zelena zvezda B.

22:00 Delavnica "Opazovanje zvezdnih kopic s teleskopom"
Opazovali bomo objekte globokega vesolja, kroglasto kopico M13, galaktične zvezdne kopice M11, M16, M37 in galaksijo Andromeda.

Organiziran bo avtobusni prevoz:
- v smeri observatorija izpred Lutkovnega gledališča bo peljal mestni avtobus ob naslednjih urah: 18:40, 19:40, 20:40, 21:40
- v smeri Lutkovnega gledališča bo peljal mestni avtobus ob naslednjih urah: 19:10, 20:10, 21:10, 22:10
Elektronski odpadki so nahitreje rastoči odpadki na svetu. Po podatkih Univerze Združenih narodov (Baldé 2017) je bilo v letu 2016 na svetu ustvarjenih 44,7 milijonov ton OEEO. Skupna količina proizvedenih e-odpadkov se hitro povečuje zaradi številnih dejavnikov, kot so povpraševanje potrošnikov in visoke stopnje zastarelosti EEO (Perkins 2014). Medtem ko se električna in elektronska oprema porablja (in zavrže) z vse hitrejšim tempom, se njuni materialni ostanki uvrščajo med nevarne odpadke, kar zahteva podrobne in stroge postopke ravnanja.
psihologijo (FF). Na delavnici bo predstavljen projekt PESCA, ki je bil izveden v okviru programa INTERREG Slovenija-Italija 2009-2013, in se posveča izobraževanju o zdravi prehrani. Udeleženci se bodo seznanili z dejavniki, ki vplivajo na njihove prehranjevalne navade, senzoričnim izobraževanjem, načini motiviranja otrok za zdravo prehranjevanje in načeli senzoričnega izobraževanja.
Oddelek za filozofijo (FF). Dramatiziran filozofski pomenek med štirimi filozofi iz azijskih filozofsko-religijskih tradicij, Buddho, Kanádo, Konfucijem in Lie Zijem. Filozofi, ki so pri neutrudnem iskanju odgovorov na ključna vprašanja o človekovi eksistenci in svetu ter pri usvajanju resnice ubirali drugačne poti, se tokrat srečajo pod zvezdami in si v živahnih filozofskih pomenkih izmenjajo svoja stališča in ideje.
Oddelek za azijske študije (FF). Z različnih vidikov bomo predstavili japonsko glasbo, ki je še dokaj neraziskano področje in obenem poudarili pomembnost poklica umetnika ter raziskovalca novih glasbenih področij.
Oddelek za umetnostno zgodovino (FF). Predstavitev umetnostnozgodovinskih raziskovalnih metod in tehnik, tako z ožjega področja umetnostne zgodovine kot drugih humanističnih ved, pa tudi iz naravoslovnih znanosti. Letos bomo posebej predstavili tudi delo z zlatarskimi izdelki.
1. Predavanje ob 16:00: Umetnostna forenzika med humanistiko in naravoslovjem, prof. dr. Matej Klemenčič, FF UL
2. Predavanje ob 16:45: Raziskovanje zlatarskih izdelkov, Mateja Jerman, Univerza na Reki
Razstava ilustracij študentov ALUO, ki so v zimskem semestru študijskega leta 2018/2019 ilustrirali besedila otroških pravljic lektorice angleškega jezika na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko FF lekt. dr. Cvetke Sokolov.
Oddelek za psihologijo (FF). S kognitivnimi nalogami lahko zmerimo številne kognitivne funkcije, kognitivni trening pa lahko izboljša kognitivne funkcije. Udeleženci se bodo imeli priložnost seznaniti z različnimi kognitivnimi nalogami in se preizkusiti pri njihovem reševanju.
Oddelek za klasične študije (FF). Študenti so pod strokovnim mentorstvom raziskovalcev prevedli in poustvarili antične izvedbe recitacij dramskih besedil, ki bodo predstavljena spremljavi antične glasbe. Predstavljena bo vloga in pomen antične in srednjeveške latinske ter grške kulture pri razvoju evropske družbe in civilizacije ter glede pomena te stroke za slovenski družbeni in kulturni prostor, v katerem je pogosto odrinjena ob stran.

Nastopajo Anja Božič, Sergej Valijev, Lara Unuk in Brane Senegačnik ter Matej Prevc in Gašper Kvartič z antičnimi glasbili.
Sledi družabni večer s pogostitvijo ob zaključku Noči raziskovalcev.
Čas in kraj: ob 19.30 v avli Filozofske fakultete.

Za podrobnejši program: https://ff.classics.si/2019/09/20/festival-antika-prijava/
https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti
Informacije na: festivalantika@gmail.com
Oddelek za klasično filologijo (FF). Razstavo pripravijo študenti Oddelka za klasično filologijo pod mentorstvom oddelčnih in zunanjih raziskovalcev. Študentje prek praktične izkušnje zbiranja zgodovinskih materialov klasičnofilološke stroke v Sloveniji predstavijo svojo raziskovalno nalogo širši javnosti.

Ob tem se bo prvič predsatvila študentska raziskovalna revija Clotho, ki na Filozofski fakulteti združuje več oddelkov, raziskovalno osredotočenih na antiko, ljubljansko univerzo pa povezuje z drugimi univerzami v Sloveniji in tujini.

Podrobnosti na: https://ff.classics.si/2019/09/20/festival-antika-prijava/
Inštitut združuje vse zaposlene visokošolske učitelje in raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na fakulteti. Znanstvenoraziskovalno delo je druga temeljna dejavnost Fakultete in se izvaja na oddelkih, zlasti v povezavi z izobraževalnim delom. Raziskave Inštituta so prepoznavne v slovenskem in mednarodnem prostoru na zlasti področju raziskovanja v humanističnih in družboslovnih vedah. Raziskovalna dejavnost fakultete predstavlja gonilo sodelovanja z okoljem in vidno spodbuja mednarodno sodelovanje.
Oddelek za pedagogiko in andragogiko. Delavnica bo vzpodbujala študente k razmisleku o svojem odnosu in obnašanju v luči spoprijemanja s kulturno raznolikostjo v šoli in vsakdanjem življenju. Trk kultur pogosto vodi v konflikte in nesporazume med različnimi (mikro)kulturami. Raziskovalci bodo zato poskušali odgovoriti na vlogo strokovnega šolskega osebja, še posebej šolskih svetovalcev, v shajanju z raznolikostjo v šolah.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Predstavitev bo zajemala kemijski eksperiment in razlago odvijajočih se kemičnih reakcij. Na podlagi preprostega kemijskega eksperimenta se bodo udeleženci seznanili s katalizatorji in njihovim vplivom na hitrost kemijskih reakcij, eksotermičnimi reakcijami in prepoznavanjem rezultatov kemijskih reakcij.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Cilj te dejavnosti je vzbuditi zanimanje študentov za kemijo s pomočjo zanimivih eksperimentov. S pomočjo eksperimentov bodo razložene fizične ter kemične lastnosti tekočih snovi. Eksperimenti bodo vključevali dvofazni (olje-voda) sistem, pri katerem lahko odkrijemo vzporednico z onesnaževanjem vode z oljem in njegovim vplivom na ekosistem.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Uvod v poklic farmacevta, ki bo namenjen učencem in dijakom, bo potekal v znanstvenoraziskovalni inštituciji. Delavnica bo prikazala potencialno toksičnost koloidnega srebra, ki je priljubljeno v alternativni medicini.
Oddelek za farmacevtsko tehnologijo (FFA). Predstavitev postopkov za produkcijo zdravil, ki lahko predstavljajo tabu, namerava seznaniti širšo javnost. Prikazanih in razloženih bo več procesov izdelovanja zdravil.
Oddelek za klinično biokemijo (FFA). DNK je v vsakem živem bitju, zlahka pa ga izoliramo z uporabo izdelkov iz navadnih gospodinjstev. DNK bomo izolirali s kuhinjsko soljo, detergenti in alkoholom iz različnih sadežev. Cilj druge dejavnosti je poučiti učence o sladkorni bolezni, njenih vzrokih, simptomih, načinih nadzorovanja in zdravljenja.
Oddelek za družbeno farmacijo (FFA). Cilj te dejavnosti je predstaviti izzive pri zdravljenju z zdravili in način zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravil. Predstavljeni bodo izsledki nekaterih raziskav Katedre za socialno farmacijo, ki so vrednotile težave in breme zdravljenja z zdravili, vključujoč sodelovanje pri zdravljenju z zdravili. Predstavljen bo tudi razvoj novih storitev v lekarniški dejavnosti kot odgovor na predstavljene izzive. Po predavanju sledi ogled ene najstarejših lekarn v Ljubljani - lekarna Mirje.
Oddelek za geologijo (NTF). Stavba Naravoslovnotehniške fakultete, kjer se nahaja oddelek za geologijo, je z arhitekturnega stališča izjemna stavba, vpisana pa je tudi v Register slovenske kulturne dediščine. Notranjost zgradbe je okrašena s številnimi kamnitimi okrasi. Dogodek se bo začel ob 10:00 z otvoritvijo razstave brošur o kamninah, sledil pa bo vodeni ogled po stavbi. Drugi ogled stavbe se bo pričel ob 15:00.
Veterinarska fakulteta (VF). Splošna javnost veterinarski poklic navadno vidi samo kot pomoč obolelim živalim in se ne zaveda širokega obsega veterinarskega poklica v vsakdanjem življenju, kot je nadzor nalezljivih bolezni, zagotavljanje varne in zdrave hrane za potrošnike, sodelovanje z zdravstvenimi delavci v zdravstvenih iniciativah in splošno raziskovalno delo v okviru širokega spektra znanosti o življenju. Skozi to aktivnost bodo predstavljene številne dejavnosti na področju Veterinarske fakultete.
Oddelek za kemijo in biokemijo (FKKT). Raziskovalci želijo s pomočjo eksperimentov prispevati k popularizaciji znanosti ter motivirati mlade udeležence (osnovnošolske učence) in njihove starše, da bi jih vključili v teme povezane z naravo, dvignili ozaveščenost o uporabnosti kemije v vsakodnevnem življenju in vplivu znanstvenega dela in odkritij na družbeni razvoj.
Oddelek za matematiko (FMF). Poskusite pobegniti iz učilnice s pomočjo matematičnih nalog. Glavni cilj te dejavnosti je razviti nov pedagoški produkt za popularizacijo matematike in raziskovanja ter prikazati zabaven način za učenje matematike.
Oddelek za fiziko (FMF). Sproščen pogovor z nekaterimi najpomembnejšimi slovenskimi raziskovalci o njihovem raziskovalnem delu.
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete (BF). Vse naokoli nas je ogromno rabe plazemske tehnologije, vendar je večine sploh ne opazimo. Toda kaj je plazma in kako oblikuje naše vsakdanje življenje? V našem predavanju bomo prikazali različne vrste plazm, ki jih lahko zasledimo v svojem okolju. S pomočjo praktične demonstracije boste dobili občutek kako sploh izgledajo. Predstavili bomo njihovo delovanje in razkrili kje vse so prisotne v našem vsakdanjem življenju.
Inštitut za biostatiko in medicinsko informatiko (MF). Metode pridobivanja genetskega zapisa bodo prikazane z uporabo nove generacije določanja nukleotidnega zaporedja. Kandidati za določanje zaporedja bodo izbrani iz občinstva, med določanjem zaporedja pa se bo odvila poglobljena razprava o tehnologiji določanja nukleotidnega zaporedja, njenem vplivu na personalizirano medicino, osredotočili pa se bomo tudi na etične probleme in izzive, ki izhajajo iz genetskih raziskav. Dejavnost bo izvedena v sodelovanju s slovenskimi in tujimi partnerji, še posebej znotraj okvira Evropske zveze raziskovalnih organizacij ELIXIR (ELIXIR trenutno povezuje 180 organizacij iz 20 držav), ki bodo hkrati sodelovali pri dejavnostih v sklopu Noči raziskovalcev. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Inštitut za biofiziko (MF). Raziskovalci bodo skozi interaktivno delavnico razširili razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo. Delavnica bo raziskovala tudi skrivnosti mikro sveta, pogumni obiskovalci pa bodo imeli priložnost, da svoje lastne celice pogledajo pod mikroskopom. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na jure.derganc@mf.uni-lj.si.
Inštitut za biofiziko (MF). Cilj dejavnosti je razširiti razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo in s tem prispevati k večji splošni naklonjenosti znanosti. Udeleženci bodo sestavili svojo lastno pipeto, ki bo natisnjena na 3D-tiskalniku, potem pa jo bodo preizkusili v laboratoriju. Pipeta bo izdelana in sestavljena na Zavodu 404, tehnološkem in raziskovalnem centru, ki je namenjen mladim, preizkusili pa jo bodo na Inštitutu za biofiziko. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na jure.derganc@mf.uni-lj.si.
Laboratorij za celično fiziologijo in toksikologijo (MF). Sadje in zelenjava vsebuje mešanico različnih snovi, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja. Ločili in mešali bomo barvila sezonskega sadja in zelenjave, dodali snovi iz domače shrambe in ugotavljali spremembe barve ter pridobili recept za mavrično torto ali kolače. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Raziskovalni center Ekonomske fakultete (RCEF). Raziskovalno delo bo učencem srednjih šol predstavljeno s pomočjo raziskovalnega poligona. Tako jih bodo raziskovalci poskušali nagovoriti, da je ekonomija lahko zabavno in vznemirljivo področje študija.
Fakultete Univerze v Ljubljani, sodelujoče pri projektu Humanistika, to si ti! (FF, FDV, BF, FKKT, EF, FMF, VF) bodo odprle svoja vrata, tam se bodo študenti in raziskovalci lahko seznanili z različnimi mobilnostmi in možnostmi mednarodnih izmenjav.
Oddelek za slavistiko (FF). Kaj se zgodi, ko se človek sreča z besedilom v neznanem slovanskem jeziku? Ali ga lahko prebere in koliko od prebranega razume? In kaj se zgodi, ko mora računalnik prebrati besedilo v neznanem jeziku? Če bi radi izvedeli, kdo bo zmagovalec dvoboja v čimbolj razumljivem branju slovanskih jezikov, pridite na delavnico.
Oddelka za slavistiko in slovenistiko (FF). Kako sta slovenski in slovaški kulturni prostor povezana danes? Na dogodku bomo predstavili slovaško-slovenske literarno-kulturne odnose v stični pokrajini – Prekmurju. Predstavili bomo tudi problematiko diglosije na osnovi prekmurskega jezika in pobude za učenje prekmurščine v šolah.

KRAJ: Gimnazija Murska Sobota (Naslov: Šolsko naselje 12, 9000 Murska
Sobota)
Čas dogajanja: 10.00–11.30
Kot smo obljubili na predavanju 1. marca 2019, se s pomočjo kolegov na
Gimnaziji Murska Sobota (predvsem mag. Sonje Žilavec Nemec) vračamo tudi
zadnji septembrski petek 2019. Dijakom bomo predstavili 2 delavnici, in sicer bo
dr. Tatjana Balažic Bulc predstavila jezikovnotehnološko delavnico Govorimo
po ... slovansko – človek vs. računalnik, dr. Špela Šramel Sevšek pa Kratki
tečaj slovaščine v srednjih šolah.
II
KRAJ: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Naslov: Prešernova ulica 34,
9240 Ljutomer)
Čas dogajanja: 13.30–15.00
Naš slovaško-slovenski del Noči raziskovalcev bo na ljutomerski gimnaziji
potekal v petek, 27. 9. 2019, GFM Ljutomer, od 13:30 do 15:00, s pomočjo
profesorja Saše Pergarja. Predavanje z naslovom Slovaščina in slovenščina v
stiku – predstavitev primerjalne paramiološke raziskave dijakom na
Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru bosta izvedla dr. Jozef Pallay,
Filozofska fakulteta, in Matej Meterc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU.

KRAJ: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Naslov: Zvezna ul.
10, Murska Sobota)
PROGRAM
16.00–16.20 Dr. Hotimir Tivadar: Zakaj sploh razmišljati o prekmurščini in
Prekmurcih med slovenskim in slovanskim leta 2019? (tudi predstavitev
zbornika povzetkov pomurskega dela Noči raziskovalcev 2018 in 2019)
16.20–16.50 Dr. Matej Meterc, dr. Jozef Pallay: Slovaščina in slovenščina v
stiku – predstavitev primerjalne paremiološke raziskave
16.50–17.10 Dr. Alojz Šteiner: Usodni dogodki pred, v in po letu 2019 z
vojaško‐narodne perspektive
17.10–17.30 Dr. Klaudija Sedar: Prekmurska pisna tradicija v slovenskem
kulturnem prostoru
17.30–17.40 Diskusija
17.40–18.00 Maja Hajdinjak: Odnos govorcev do knjižne slovenščine in
prekmurščine
18.10–18.30 Irma Benko: Ideja in razvoj pobude uvedbe predmeta
prekmurščina v slovenske šole
18.30–19.00 Suzana Panker: Izvedba in evalvacija predmeta Prekmurski jezik
in kultura v pomurskih osnovnih šolah leta 2019
19.00–19.05 Zaključne misli
19.05 Glasbeno‐kulinarični program:
Prekmursko-slovaške pesmi, pete in brane, ob slovaških in prekmurskih
dobrotah.
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.