AKTIVNOSTI MED NOČJO 2018

Aktivnosti, ki se bodo odvijale 28. 9. 2018 v Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji:
Oddelek za arheologijo (FF). Občinstvu bo namenjenih več praktičnih delavnic. Udeleženci bodo lahko spoznali in izkusili nekaj raznolikih tehnik, ki se jih uporablja pri arheološkem raziskovanju.
Oddelka za slavistiko in slovenistiko (FF). Kako sta slovenski in slovaški kulturni prostor povezana danes? Na dogodku bomo predstavili slovaško-slovenske literarno-kulturne odnose v stični pokrajini – Prekmurju. Predstavili bomo tudi problematiko diglosije na osnovi prekmurskega jezika in pobude za učenje prekmurščine v šolah. Projekciji filma Pout Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja (2018) bo sledil pogovor z avtorji, predstavitev raziskovalnih aktivnosti in pogostitev s kratkim kulturnim programom.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Naslov: Zvezna ul. 10, Murska Sobota):
18.30–18.40 Uvodna predstavitev Noči raziskovalcev in projekta Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (dr. Hotimir Tivadar)
18.40–18.55 Predavanje dr. Andreja Rozmana: Slovenci in Slovaki v stiku med 16. in 20. stoletjem
18.55–19.10 Predavanje dr. Špele Sevšek Šramel: Na vzhodu veliko novega: stične točke slovenske in slovaške sodobne proze
19.10–20.10 Projekcija filma Pout, (Štefan Kardaoš, Jože Glažar, 2018) – izvedba skupaj s prireditvijo Oko besede (mag. Franci Just) – uvod v film, pisatelj in slavist Štefan Kardoš
20.10–20.30 Pogovor o filmu
20.30–20.45 Predstavitev prekmurščine kot krožka na osnovni šoli in v splošnem izobraževanju (Suzana Panker, Jana Kerčmar Džuban)
o Napoved nadaljnjih aktivnosti in prireditve naslednje leto.
20.50 Glasbeni program:
Pepson in prekmurski rap
MoPZ Lipovci: Venček prekmurskih
Slovaška ljudska Anička dušička, kde si bola
Kulinarični zaključek Noči: slovaške in prekmurske jedi

Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű Középiskola, Lendva (Naslov: Kolodvorska ul. 2e, Lendava – Lendva)12.00–14.30, Amfiteatralna predavalnica;
Uvodni nagovori o dogodku (ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl, profesor slovenščine Štefan Kardoš, kratka predstavitev Noči raziskovalcev in projekta Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (dr. Hotimir Tivadar))
Predavanje dr. Jozefa Pallaya: Slovenija in Slovaška: večjezični državi?
Delavnica in izvedba testa (dr. Jozef Pallay): Testiranje pasivnega znanja slovenščine
Predstavitev ankete o položaju jezika v Prekmurju (dr. Jozef Pallay, dr. Hotimir Tivadar), ki bo izvedena spletno v tem šolskem letu.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Raziskovalci bodo pripravili in predstavili kratek film o raziskovanju na področju etnologije ter kulturne in socialne antropologije pa tudi teme in posebne načine raziskovanja na tem področju.
Oddelek za zgodovino (FF). Predstavitve z branji preprostih primerov srednjeveških rokopisov bodo udeležencem dale priložnost, da iz prve roke izkusijo besedilo iz srednjega veka.
Oddelek za pedagogiko in andragogiko (FF). Predstavitev rezultatov Erasmus+ projekta bo zajemala predstavitev ciljev, zbiranje podatkov in pripravo poročila o ciljih in željah starejših moških v skupnosti po aktivnejšem in kakovostnejšem življenju.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Predstavitev Zupaničeve knjižne zbirke bo zajemala razprave z raziskovalci, avtorji in uredniki in tako razširila nedavne raziskovalne ugotovitve.
Oddelek za pedagogiko in andragogiko. Delavnica bo vzpodbujala študente k razmisleku o svojem odnosu in obnašanju v luči spoprijemanja s kulturno raznolikostjo v šoli in vsakdanjem življenju. Trk kultur pogosto vodi v konflikte in nesporazume med različnimi (mikro)kulturami. Raziskovalci bodo zato poskušali odgovoriti na vlogo strokovnega šolskega osebja, še posebej šolskih svetovalcev, v shajanju z raznolikostjo v šolah.
Oddelek za sociologijo (FF in FDV). Predstavitev raziskovalnega dela, kako raziskovati dejanja, kontekst in dejavnosti določenih posameznikov, ki se razlikujejo od naših prepričanj. V tem kontekstu bodo kot raziskovalna metoda in kot sredstvo uvida v njihovo družbeno situacijo predstavljeni biografski intervjuji.
Oddelek za prevajalstvo (FF). Na delavnicah se bo prevajalo sodobne kratke zgodbe iz angleščine, francoščine in italijanščine v slovenščino. To bo nudilo uvid v dejavnost literarnega prevajanja, hkrati pa se bodo udeleženci s pomočjo sodobne književnosti seznanili s sodobnimi družbenimi problemi.
Oddelek za umetnostno zgodovino (FF). Predstavitev umetnostnozgodovinskih raziskovalnih metod in tehnik, ki prihajajo iz naravoslovnih znanosti. Dotaknili se bomo tako »klasičnih« umetnostnozgodovinskih objektov (slik in kipov) kot tudi umetnoobrtnih izdelkov (tekstil, zlatarski izdelki, keramika in steklo).
Inštitut za biostatiko in medicinsko informatiko (MF). Metode pridobivanja genetskega zapisa bodo prikazane z uporabo nove generacije določanja nukleotidnega zaporedja. Kandidati za določanje zaporedja bodo izbrani iz občinstva, med določanjem zaporedja pa se bo odvila poglobljena razprava o tehnologiji določanja nukleotidnega zaporedja, njenem vplivu na personalizirano medicino, osredotočili pa se bomo tudi na etične probleme in izzive, ki izhajajo iz genetskih raziskav. Dejavnost bo izvedena v sodelovanju s slovenskimi in tujimi partnerji, še posebej znotraj okvira Evropske zveze raziskovalnih organizacij ELIXIR (ELIXIR trenutno povezuje 180 organizacij iz 20 držav), ki bodo hkrati sodelovali pri dejavnostih v sklopu Noči raziskovalcev. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Inštitut za biofiziko (MF). Raziskovalci bodo skozi interaktivno delavnico razširili razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo. Delavnica bo raziskovala tudi skrivnosti mikro sveta, pogumni obiskovalci pa bodo imeli priložnost, da svoje lastne celice pogledajo pod mikroskopom. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Inštitut za biofiziko (MF). Cilj dejavnosti je razširiti razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo in s tem prispevati k večji splošni naklonjenosti znanosti. Udeleženci bodo sestavili svojo lastno pipeto, ki bo natisnjena na 3D-tiskalniku, potem pa jo bodo preizkusili v laboratoriju. Pipeta bo izdelana in sestavljena na Zavodu 404, tehnološkem in raziskovalnem centru, ki je namenjen mladim, preizkusili pa jo bodo na Inštitutu za biofiziko. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Oddelek za biologijo (BF). Otvoritev fotografske razstave o podzemnem živalskem kraljestvu, ki je nevidno prostemu očesu. Skriva se v podzemlju ali nedostopnih jamih, da ga odkrijemo, pa potrebujemo posebne raziskovalne tehnike. Podzemno živalsko kraljestvo bo predstavljeno skozi interaktivno (mobilno) razstavo privlačnih fotografij živali, ki bo dostopna preko spletne aplikacije.
Oddelek za kemijo in biokemijo (FKKT). Raziskovalci želijo s pomočjo eksperimentov prispevati k popularizaciji znanosti ter motivirati mlade udeležence (osnovnošolske učence) in njihove starše, da bi jih vključili v teme povezane z naravo, dvignili ozaveščenost o uporabnosti kemije v vsakodnevnem življenju in vplivu znanstvenega dela in odkritij na družbeni razvoj.
Oddelek za slavistiko (FF). Kaj se zgodi, ko se človek sreča z besedilom v neznanem slovanskem jeziku? Ali ga lahko prebere in koliko od prebranega razume? In kaj se zgodi, ko mora računalnik prebrati besedilo v neznanem jeziku? Če bi radi izvedeli, kdo bo zmagovalec dvoboja v čimbolj razumljivem branju slovanskih jezikov, pridite na delavnico.
Študentski pevski zbor Filozofske fakultete bo po pod vodstvom zborovodje asist. dr. Tjaše Ribizel predstavil kulturo slovenskih in tujih narodov. Izvedli bodo ljudske skladbe v priredbi slovenskih in tujih skladateljev.
Oddelek za klasično filologijo (FF). Raziskovalci želijo pomagati pri izkoreninjanju predsodkov in lažnih predstav o študiju klasičnih jezikov in karieri raziskovalca na tem področju.
Oddelek za klasično filologijo (FF). Širši javnosti bo prikazano, s katerimi vsebinami se ukvarjajo raziskovalci antične preteklosti. Program vsebuje tudi dejavnosti za otroke, ki so posebej označene. Vzporedno bodo potekala predavanja in delavnice, ki bodo predstavile delo raziskovalcev, v 3. nadstropju Filozofske fakultete, v Foersterjevem vrtu za fakulteto pa bodo potekale aktivnosti na temo antične kulture in civilizacije (glasbeni nastop, otroške delavnice). Podrobnejši program si lahko ogledate na https://ff.classics.si/.
11:00 predavanje (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
12:00 predavanje (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
13:00 predavanje (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
13:30 sprehod po delčku Emone (Foersterjev park, izhodišče)
14:00 predavanje (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
14:30 izdelava orožja za legionarsko šolo (Foersterjev park, delavnica za otroke)
14:30 Eho Emone (Foersterjev park, glasbeni dogodek)
15:00 predavanje – delavnica (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
15:30 sprehod po delčku Emone (Foersterjev park, izhodišče)
16:00 predavanje –delavnica (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
16:00 Šolska ura v Emoni (Foersterjev park, delavnica za otroke)
17:00 predavanje – delavnica (Filozofska fakulteta, 3. nadstropje)
17:00 ostani legionar! Legionarska šola (Foersterjev park, delavnica za otroke)
18.00 Paulus (Peter Pavel Vergerij ml.), prva ohranjena humanistična komedija: gledališka predstava študentov oddelka za klasično filologijo (oder Novi trg)
Oddelek za klasično filologijo (FF). Bralna uprizoritev; gre za študijski poizkus rekonstrukcije prve ohranjene humanistične komedije, ki še ni bila prevedena v slovenščino, in so jo prevedli študenti pod mentorstvom raziskovalcev z oddelka, da bi skozi gledališče razširili kulturno dediščino klasičnih jezikov med splošno javnostjo.
Oddelek za romanske jezike in književnosti (FF). raziskovalci Oddelka za romanske jezike in književnosti (FF). Kreativne delavnice, učne ure manj poznanih romanskih jezikov in predstavitev petih romanskih jezikov bodo na voljo na Vodnikovi domačiji – na domu slovenskega razsvetljenskega misleca, pesnika in učenjaka.
9:00-10:30 prevajalska delavnica španskega dramskega besedila
9:00-10:30 delavnica Francoščina skozi krajša umetnostna besedila
9:00-10:30 predavanje in aktivnosti o geografiji Italije ter iskric o njenih najpomembnejših zgodovinskih obdobjih
10:45-12:15 španska gledališka delavnica z uprizoritvijo prevoda
10:45-12:15 delavnica Francoščina skozi sodobne šansone
10:45-12:15 delavnica z naslovom: ''Kako pozdravimo, pohvalimo, spodbujamo, voščimo, grajamo ... v italijanščini.''
13:00-14:00: začetna ura portugalščine
14:00-15:00: začetna ura romunščine
Oddelek za matematiko (FMF). Poskusite pobegniti iz učilnice s pomočjo matematičnih nalog. Glavni cilj te dejavnosti je razviti nov pedagoški produkt za popularizacijo matematike in raziskovanja ter prikazati zabaven način za učenje matematike.
Raziskovalni center Ekonomske fakultete (RCEF). Raziskovalno delo bo učencem srednjih šol predstavljeno s pomočjo raziskovalnega poligona. Tako jih bodo raziskovalci poskušali nagovoriti, da je ekonomija lahko zabavno in vznemirljivo področje študija.
Astronomska skupina na Oddelku za fiziko (FMF). Predstavitev raziskovalnega dela v astronomiji bo podana s pomočjo modernih digitalnih tehnologij in močjo razmišljanja na načelih fizike. Uporabljeni bodo različni astronomski teleskopi, kar bo omogočilo strokovno opazovanje vesoljnih objektov. Dejavnost bo poudarila pomen mednarodnega sodelovanja v znanosti s primeri rezultatov opazovanj po svetu, iz Avstralije, Čila, Kanarskih otokov in Italije, pa tudi analizo podatkov iz observatorijev Golovec in Črni Vrh nad Idrijo.
19:00 – 23:00 Opazovanje astronomskih objektov s teleskopi (Pot na Golovec 25, Ljubljana)

Na vse aktivnosti na AGO Golovec je vstop prost, le za večje skupine prosimo za rezervacijo termina na observatorij@fmf.uni-lj.si.

Organiziran bo avtobusni prevoz:

V smeri observatorija izpred Lutkovnega gledališča bo peljal mestni avtobus ob naslednjih urah: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
V smeri Lutkovnega gledališča izpred observatorija bo peljal mestni avtobus ob naslednjih urah: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Opis dogajanja:

Program dopoldne

Vodeni ogledi so ob 11:00,11:30,12:00,12:30. Za šolske skupine do 32 učencev, dijakov prosimo za rezervacijo termina na observatorij@fmf.uni-lj.si. Program ogleda je:

Voden ogled observatorija in teleskopa Vega
Kratko predavanje v predavalnici observatorija
Delavnica, opazovanje Sonca s teleskopom

Celoten program traja 45min.

Program zvečer

18:30 Delavnica “Sestavljanje in postavitev Newtonovega teleskopa”

Sestavili bomo klasičen amaterski Newtonov teleskop. Tako, kot da smo ga pravkar prinesli iz trgovine. Za opazovanje je potrebno teleskop na ekvatorialnem stojalu uravnotežiti po polarni in deklinacijski osi v vseh treh smereh. Potem pa ga je potrebno še pravilno usmeriti, tako da polarna os teleskopa kaže v smer severnega nebesnega pola.

19:00 Ogledi observatorija, teleskopov in astronomske raziskovalne opreme

Ogledali si bomo naš največji teleskop Vega, kontrolno sobo za upravljanje tega robotiziranega teleskopa. Ogledali si bomo tudi šolski internetni teleskop v manjši kupoli observatorija.

19:30 Delavnica “Opazovanje planetov Saturna in Marsa s teleskopom”

Planet Saturn je bil v opoziciji konec junija, v septembru pa se nahaja nizko nad jugo-zahodnim horizontom, takoj po sončnem zahodu. Planet Mars je bil letos v veliki opoziciji 27 julija in je viden celo noč.

19:55 Opazovanje preleta Mednarodne vesoljske postaje

Mednarodna vesoljska postaja leti na višini okoli 400 km in obkroži zemljo v dobrih 92 minutah. Naklon tira ima 51°, zato pogosto preleti tudi naše ozemlje, vendar vsak prehod ni viden, ker se zgodi podnevi ali ponoči, ko postaja ni osvetljena. Vidni so prehodi kmalu po sončnem zahodu ali tik pred vzhodom. Takrat je postaja osvetljena in leti nad področjem, ki je že v temi.

20:00 Delavnica: “Opazovanje zvezd, dvojnih zvezd in zvezdnih kopic s teleskopom”

Opazovali bomo zvezdo Vega, ki je natančno bele barve, potem pa bomo pogledali zanimivo dvozvezdeje Albireo, to je zvezda beta Laboda, ki ga sestavljata dve vizualno ločeni zvezdi: oranžno-rdeča zvezda A in modro-zelena zvezda B. Opazovali bomo tudi zvezdne kopice, kroglasto kopico M13 ter razsuto zvezdno kopico M45. Opazovanje bo motila svetla Luna, tri dni po polni Luni, ki vzhaja okoli 21h.

21:00 Poljudno predavanje iz astronomije: “Raziskovalec bom”
prof. dr. Tomaž Zwitter
Možnosti opazovanja vesolja so omejene: tukaj in zdaj, pogosto z omejeno opremo in brez možnosti kontrolirane ponovitve meritev. Vseeno so spoznanja v astrofiziki pogosto tako splošna, da sodijo v jedro našega zavedanja o svetu. Kako iščemo najpreprostejšo razlago opaženega, kako jo preverjamo, kako prispevamo k večanju svetovne zakladnice znanja - to so vprašanja, ki si jih zastavi in jih živi vsak raziskovalec.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Predstavitev bo zajemala kemijski eksperiment in razlago odvijajočih se kemičnih reakcij. Na podlagi preprostega kemijskega eksperimenta se bodo udeleženci seznanili s katalizatorji in njihovim vplivom na hitrost kemijskih reakcij, eksotermičnimi reakcijami in prepoznavanjem rezultatov kemijskih reakcij.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Cilj te dejavnosti je vzbuditi zanimanje študentov za kemijo s pomočjo zanimivih eksperimentov. S pomočjo eksperimentov bodo razložene fizične ter kemične lastnosti tekočih snovi. Eksperimenti bodo vključevali dvofazni (olje-voda) sistem, pri katerem lahko odkrijemo vzporednico z onesnaževanjem vode z oljem in njegovim vplivom na ekosistem.
Oddelek za farmacevtsko kemijo (FFA). Uvod v poklic farmacevta, ki bo namenjen učencem in dijakom, bo potekal v znanstvenoraziskovalni inštituciji. Delavnica bo prikazala potencialno toksičnost koloidnega srebra, ki je priljubljeno v alternativni medicini.
Oddelek za farmacevtsko tehnologijo (FFA). Predstavitev postopkov za produkcijo zdravil, ki lahko predstavljajo tabu, namerava seznaniti širšo javnost. Prikazanih in razloženih bo več procesov izdelovanja zdravil.
Oddelek za klinično biokemijo (FFA). DNK je v vsakem živem bitju, zlahka pa ga izoliramo z uporabo izdelkov iz navadnih gospodinjstev. DNK bomo izolirali s kuhinjsko soljo, detergenti in alkoholom iz različnih sadežev. Cilj druge dejavnosti je poučiti učence o sladkorni bolezni, njenih vzrokih, simptomih, načinih nadzorovanja in zdravljenja.
Oddelek za družbeno farmacijo (FFA). Cilj te dejavnosti je predstaviti izzive varne in učinkovite uporabe zdravil laični javnosti. Predstavljene bodo tudi nove kognitivne farmacevtske storitve.
Oddelek za azijske študije (FF). Okrogla miza in 15-minutni dokumentarec o trimesečnem terenskem delu na Tajvanu, ki ga je posnela raziskovalka z družino. Prikazan bo raziskovalni proces in vsakodnevno življenje raziskovalkine družine, še posebej njene eno in pol leto stare hčerke.
Oddelek za geologijo (NTF). Delavnica, ki bo prikazala raznoliko delo geologov. Pogledali bomo kaj vse nam povedo kamnine in zakaj so tovrstne informacije pomembne v vsakdanjem življenju.
Veterinarska fakulteta (VF). Splošna javnost veterinarski poklic navadno vidi samo kot pomoč obolelim živalim in se ne zaveda širokega obsega veterinarskega poklica v vsakdanjem življenju, kot je nadzor nalezljivih bolezni, zagotavljanje varne in zdrave hrane za potrošnike, sodelovanje z zdravstvenimi delavci v zdravstvenih iniciativah in splošno raziskovalno delo v okviru širokega spektra znanosti o življenju. Skozi to aktivnost bodo predstavljene številne dejavnosti na področju Veterinarske fakultete.
Laboratorij za celično fiziologijo in toksikologijo (MF). Javnost bo seznanjena z nujo uživanja svežega sadja in zelenjave za vzdrževanje zdravja in tako bi se povečala ozaveščenost o pomembnosti hrane lokalnega izvora za ohranjanje zdravja. Na primer mediteranska dieta je tudi del nematerialne kulturne dediščine slovenske Primorske. Zaradi omejenih kapacitet naših laboratorijev vljudno prosimo vse organizirane skupine obiskovalcev, da svoj obisk uskladijo z organizatorjem dogodka na IBF@mf.uni-lj.si.
Oddelek za fiziko (FMF). Sproščen pogovor z nekaterimi najpomembnejšimi slovenskimi raziskovalci o njihovem raziskovalnem delu bodo moderirali znani posamezniki iz zabavne industrije (radio ali TV napovedovalci, stand-up komiki …).
Oddelek za geologijo (NTF) v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije (GeoZS). Ljubljanske ulice so svojevrsten geološki muzej na prostem. Na sprehodu po ožjem mestnem središču boste spoznali najzanimivejše vrste slovenskega in tujega naravnega (gradbenega in okrasnega) kamna ljubljanskih ulic in kulturnih spomenikov, zgodovino njihove uporabe in strukture ter fosilne ostanke v njih. Izvedeli boste, od kod izvirajo in v kakšnih geoloških okoljih so nastali. Ena od postaj je tudi stavba Naravoslovnotehniške fakultete, kjer se nahaja oddelek za geologijo, saj je z arhitekturnega stališča izjemna stavba, vpisana pa je tudi v Register slovenske kulturne dediščine. Notranjost zgradbe je okrašena s številnimi kamnitimi okrasi.
strokovnjaki in svetovalci različnih področij znanosti in predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij. MSC raziskovalci bodo delili svoje izkušnje, NCP-ji pa bodo organizirali delavnico za raziskovalce, kako ostati raziskovalec – kako se prijaviti na individualne štipendije Marie Curie.
• 10.00–10.15 Uvodni nagovor: dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji; prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; prof.
dr. József Györkös, direktor ARRS (vabljen); prof. dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (vabljen)
• 10.15–10.30 Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst; Komuniciranje (v) znanosti skozi perspektivo EU projekta RRI – Tools
• 10.30–11.30 Osrednje dopoldansko predavanje: Alok Jha, specializirani novinar za znanost in publicist. Predavanje je namenjeno raziskovalcem in znanstvenikom: kako, kdaj in
zakaj komunicirati svoje dosežke, katere veščine so nujne pri audio-vizualnih medijih, kako vzpostaviti nadzor nad zgodbo in imeti konstruktivne odnose z novinarji, kako
izbirati primerne kontekste in priložnosti za pojavljanje..., na podlagi primerov iz izkušenj z BBC, ITV, The Guardian.
• 11.30–12.00 Vprašanja in pogovor s publiko
• 12.00–13.00 Okrogla miza o komuniciranju znanosti v slovenskem raziskovalnem prostoru - vključujoča razprava z udeleženci dogodka, ki jo bo vodila Nataša Briški.
Gostje: dr. Saša Novak (Znanost na cesti), dr. Sašo Dolenc (Kvarkadabra), dr. Matjaž Gregorič (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU), dr. Tamara Pavasović Trošt
(Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in raziskovalci programa Marie Skłodowska–Curie: Mehmet Alp Ilgaz lt(Fakueta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani), Craig
Mayal (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Dimitrij Mlekuž (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).
• 13.00–13.15 Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport: Aktivnosti nacionalne kontaktne točke za Program Marie Skłodowska–Curie
• 13:15–13.45 Dr. Draško Veselinovič, SBRA: Vloga SBRA pri podpori slovenskim raziskovalcem in institucijam pri pripravi in prijavi na EU in ERC projekte
• 13.45 – 14.30 Anja Hegen, Univerza v Bergnu: Kako napisati uspešno prijavo za evropski projekt in kaj je ključno pri pripravi prijave?
• 14.30 – 15.00 Mag. Robert Marinšek, CMEPIUS in EURAXESS: Pomembnost mobilnosti raziskovalcev za razvoj kariere in trenutne možnosti
• 15.00 Zaključek dogodka
Fakultete Univerze v Ljubljani, sodelujoče pri projektu Humanistika, to si ti! bodo odprle svoja vrata, tam se bodo študenti in raziskovalci lahko seznanili z različnimi mobilnostmi in možnostmi mednarodnih izmenjav.
Naš glavni namen je vključitev mlajših generacij v dogajanje in predstavitev bogate slovenske kulturne dediščine oz. vzbujanje zanimanja zanjo, saj je letošnje leto Evropsko leto kulturne dediščine. Vsi udeleženci kviza bodo prejeli praktične nagrade, zmagovalci pa bodo prejeli glavno nagrado.
Vključeval bo stojnice na Novem trgu, kjer se v neposredni bližini nahaja tudi administrativna zgradba Univerze v Ljubljani. Stojnice bodo stale tekom trajanja Noči raziskovalcev. Članice Univerze v Ljubljani pa bodo nudile informacije o svojem delu, programih, raziskovalnem delu, itd. Predstavila se bo tudi Evropska unija.

Stojnice 10:00-19:00

10:00 – Kviz za osnovnošolce tretje trijade OŠ o poznavanju Evropske kulturne dediščine
11:00 – Predstavitev Zupaničeve knjižice (etnologija)
12:00 – Okrogla miza Utišani glasovi: raziskovanje skritih družbenih skupin (Primer seksualnih manjšin in žensk na prestajanju zaporne kazni)
13:00 – predstavitev mladega raziskovalca BF UL Mihaela Špacapana - dela na Katedri za mikrobiologijo in se ukvarja s proučevanjem bakterij. Skozi zgodbo bo predstavil, kako se bakterije med seboj »pogovarjajo«.
Glavno slovesnost z govori in bralno uprizoritvijo gledališke predstave Paulus bo zaključil koncert raziskovalcev z različnih oddelkov FF UL s svojimi lastnimi glasbenimi skupinami: D Brincl bend, Jana Rošker z gosti in Melanholiki.

17:30 – pričetek večerne prireditve

• govor DS na MIZŠ dr. Jernej Štromajer
• pogovor z raziskovalcem FDV UL prof. dr. Zlatko Šabič in Tamara Juričič
• pogovor in najava predstave Paulus, Anja Božič, Nena Bobovnik ter režiserka Klara Keršić

18:00 Predstava Paulus

• pogovor z dekanom FF UL, prof. dr. Roman Kuhar

19:20 Koncert skupine D Brincl band

• pogovor z mladim raziskovalcem BF ULJaka Levanič
• pogovor z mlado raziskovalko BF UL Beti Vidmar

20:20 koncert Jane Rošker z gosti

• pogovor z raziskovalko FF UL prof. dr. Jano Rošker
• pogovor z raziskovalcem FF UL prof. dr. Marko Stabej

21:15 koncert skupine Melanholiki
Tema okrogle mize bo etika v družboslovnem raziskovanju, kako je potrebno pripraviti raziskave, kako je potrebno seznaniti sodelujoče v raziskavah in kako hraniti podatke. Z novimi tehnologijami in tehničnimi možnostmi se namreč spreminjajo možnosti raziskovanja in tako tudi etične norme. Podrobneje bomo predstavili nekaj odmevnih primerov iz tujine in dva slovenska, raziskavo Slovensko javno mnenje, ki poteka že od leta 1968 in je tako najdaljša longitudinalna družboslovna raziskava v Sloveniji, in Športno vzgojni karton, ki poteka že več kot 30 let. Kako na obe raziskavi vplivajo spremembe etičnih pravil?
Na okrogli mozi bodo sodelovali prof. dr. Borut Ošlaj s Filozofske fakultete UL, prof. dr. Grega Repovš s Filozofske fakultete UL, izr. prof. dr. Samo Uhan s Fakultete za družbene vede UL in izr. prof. dr. Gregor Starc s Fakultete za šport UL.
Okroglo mizo bo vodila Renata Dacinger, urednica oddaje o znanosti na TV Slovenija.
Oddelek za anglistiko (FF). Predšolski otroci se bodo s pomočjo delavnice seznanili s poklicem raziskovalca. Raziskovalka bo prebrala pravljice, ki jih je napisala za projekt Lahkonočnice. Pravljico bodo obogatile ilustracije študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), izdana pa bo za dogodek leta 2019.
Obišči Znanstveni bazar, poišči stojnico Filozofske fakultete, pokaži znanje o evropski kulturni dediščini in izžrebaj nagrado.
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.