AKTIVNOSTI MED NOČJO 2018

Aktivnosti, ki se bodo odvijale 28. 9. 2018 v Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji:
raziskovalci Oddelka za azijske študije (FF). Gledališka igra, ki jo je napisala prof. dr. Jana Rošker. Uprizorili jo bodo raziskovalci z oddelka, da bi dvignili ozaveščenost o pomembnosti humanistike in medkulturnih študij. IZVEDBA V LETU 2019.
raziskovalci Oddelka za arheologijo (FF). Občinstvu bo namenjenih več praktičnih delavnic. Udeleženci bodo lahko spoznali in izkusili nekaj raznolikih tehnik, ki se jih uporablja pri arheološkem raziskovanju.
raziskovalci Oddelka za slavistiko (FF). Delavnica za otroke in mladino ter okrogla miza na temo jezika in kulture v Prekmurju bo zajemala slovensko-slovaške kulturne odnose, še posebej pa se bo posvetila prekmurski kulturi in povezovanju protestantov v Prekmurju in na Slovaškem skozi izobraževanje v preteklosti in sedanjosti.
raziskovalci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Raziskovalci bodo pripravili in predstavili kratek film o raziskovanju na področju etnologije ter kulturne in socialne antropologije pa tudi teme in posebne načine raziskovanja na tem področju.
raziskovalci Oddelka za zgodovino (FF). Predstavitve z branji preprostih primerov srednjeveških rokopisov bodo udeležencem dale priložnost, da iz prve roke izkusijo besedilo iz srednjega veka.
raziskovalci Oddelka za pedagogiko in andragogiko (FF). Predstavitev rezultatov Erasmus+ projekta bo zajemala predstavitev ciljev, zbiranje podatkov in pripravo poročila o ciljih in željah starejših moških v skupnosti po aktivnejšem in kakovostnejšem življenju.
raziskovalci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (FF). Predstavitev Zupaničeve knjižne zbirke bo zajemala razprave z raziskovalci, avtorji in uredniki in tako razširila nedavne raziskovalne ugotovitve.
raziskovalci Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Delavnica bo vzpodbujala študente k razmisleku o svojem odnosu in obnašanju v luči spoprijemanja s kulturno raznolikostjo v šoli in vsakdanjem življenju. Trk kultur pogosto vodi v konflikte in nesporazume med različnimi (mikro)kulturami. Raziskovalci bodo zato poskušali odgovoriti na vlogo strokovnega šolskega osebja, še posebej šolskih svetovalcev, v shajanju z raznolikostjo v šolah.
raziskovalci Oddelka za sociologijo (FF in FDV). Predstavitev raziskovalnega dela, kako raziskovati dejanja, kontekst in dejavnosti določenih posameznikov, ki se razlikujejo od naših prepričanj. V tem kontekstu bodo kot raziskovalna metoda in kot sredstvo uvida v njihovo družbeno situacijo predstavljeni biografski intervjuji.
raziskovalci Oddelka za psihologijo (FF). S kognitivnimi nalogami lahko zmerimo številne kognitivne funkcije, kognitivni trening pa lahko izboljša kognitivne funkcije. Udeleženci se bodo imeli priložnost seznaniti z različnimi kognitivnimi nalogami in se preizkusiti pri njihovem reševanju. IZVEDBA V LETU 2019.
raziskovalci Oddelka za psihologijo (FF). Delavnica bo predstavila projekt PESCA, ki je bil izveden v okviru programa INTERREG Slovenija-Italija 2009-2013, in se posveča izobraževanju o zdravi prehrani. Udeleženci se bodo seznanili z dejavniki, ki vplivajo na njihove prehranjevalne navade, senzoričnim izobraževanjem, načini motiviranja otrok za zdravo prehranjevanje in načeli senzoričnega izobraževanja. IZVEDBA V LETU 2019.
raziskovalci Oddelka za azijske študije (FF). Delavnica bo predstavila do zdaj še neodkrito polje japonske glasbe in skozi praktične primere osvetlila njeno zgodovino, inštrumente in njeno razmerje do literature.
raziskovalci Oddelka za prevajalstvo (FF). Na delavnicah se bo prevajalo sodobne kratke zgodbe iz angleščine, francoščine in italijanščine v slovenščino. To bo nudilo uvid v dejavnost literarnega prevajanja, hkrati pa se bodo udeleženci s pomočjo sodobne književnosti seznanili s sodobnimi družbenimi problemi.
raziskovalci Oddelka za umetnostno zgodovino (FF). Predstavitev umetnostnozgodovinskih raziskovalnih metod in tehnik, ki prihajajo iz naravoslovnih znanosti. Dejavnost bo potekala v muzejih, skupaj v sodelovanju s slovenskimi in hrvaškimi raziskovalci.
raziskovalci Inštituta za biostatiko in medicinsko informatiko (MF). Metode pridobivanja genetskega zapisa bodo prikazane z uporabo nove generacije določanja nukleotidnega zaporedja. Kandidati za določanje zaporedja bodo izbrani iz občinstva, med določanjem zaporedja pa se bo odvila poglobljena razprava o tehnologiji določanja nukleotidnega zaporedja, njenem vplivu na personalizirano medicino, osredotočili pa se bomo tudi na etične probleme in izzive, ki izhajajo iz genetskih raziskav. Dejavnost bo izvedena v sodelovanju s slovenskimi in tujimi partnerji, še posebej znotraj okvira Evropske zveze raziskovalnih organizacij ELIXIR (ELIXIR trenutno povezuje 180 organizacij iz 20 držav), ki bodo hkrati sodelovali pri dejavnostih v sklopu Noči raziskovalcev.
raziskovalci Inštituta za biofiziko (MF). Raziskovalci bodo skozi interaktivno delavnico razširili razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo. Delavnica bo raziskovala tudi skrivnosti mikro sveta, pogumni obiskovalci pa bodo imeli priložnost, da svoje lastne celice pogledajo pod mikroskopom.
raziskovalci Inštituta za biofiziko (MF). Cilj dejavnosti je razširiti razumevanje znanosti in njenih trenutnih rezultatov med širšo javnostjo in s tem prispevati k večji splošni naklonjenosti znanosti. Udeleženci bodo sestavili svojo lastno pipeto, ki bo natisnjena na 3D-tiskalniku, potem pa jo bodo preizkusili v laboratoriju. Pipeta bo izdelana in sestavljena na Zavodu 404, tehnološkem in raziskovalnem centru, ki je namenjen mladim, preizkusili pa jo bodo na Inštitutu za biofiziko.
raziskovalci Oddelka za biologijo (BF). Podzemno živalsko kraljestvo je nevidno prostemu očesu, ker se skriva v podzemlju ali nedostopnih jamih, za to da ga odkrijemo, pa potrebujemo posebne raziskovalne tehnike. Podzemno živalsko kraljestvo bo predstavljeno skozi interaktivno (mobilno) razstavo privlačnih fotografij živali, ki bo dostopna preko QR-kode.
raziskovalci z različnih področij in oddelkov (BF, FFA, FF, EF in drugi). Raziskovalci bodo predstavili svoj poklic, delo v Sloveniji in Evropski uniji pa tudi svoj način življenja. Študentom in dijakom bodo odgovorili na mnoga vprašanja, ki se tičejo poklica raziskovalca. Najboljši vir informacij o tem, kaj pomeni biti raziskovalec, je raziskovalec sam.
raziskovalci Oddelka za kemijo in biokemijo (FKKT). Raziskovalci želijo s pomočjo eksperimentov prispevati k popularizaciji znanosti ter motivirati mlade udeležence (osnovnošolske učence) in njihove starše, da bi jih vključili v teme povezane z naravo, dvignili ozaveščenost o uporabnosti kemije v vsakodnevnem življenju in vplivu znanstvenega dela in odkritij na družbeni razvoj.
raziskovalci Oddelka za slavistiko (FF). Cilj te dejavnost je prikazati, kako se ljudje in računalniki naučijo nov jezik. Udeleženci se bodo naučili osnovnih obrazcev sporazumevanja in nekaj naprednejših jezikovnih struktur različnih slovanskih jezikov. Svojo izgovorjavo bodo primerjali s to, ki se jo je naučil računalnik.
Cilj te dejavnosti je pomagati pri izkoreninjanju predsodkov in lažnih predstav o študiju klasičnih jezikov in karieri raziskovalca na tem področju.
raziskovalci Oddelka za klasično filologijo (FF). Predavanja in delavnice bodo priložnost za strokovnjake z različnih področij klasične kulture, da predstavijo svoje delo in delijo svoje znanje s študenti ter splošno javnostjo.
raziskovalci Oddelka za klasično filologijo (FF). Dejavnost vključuje prevod klasičnega dramskega besedila, ki še ni bilo prevedeno v slovenščino, in so ga prevedli študenti pod mentorstvom raziskovalcev z oddelka, da bi skozi gledališče razširili kulturno dediščino klasičnih jezikov med splošno javnostjo.
raziskovalci Oddelka za romanske jezike in književnosti (FF). Kreativne delavnice (prevajanje, gledališče, kreativno pisanje), učne ure manj poznanih romanskih jezikov (začetniški tečaj portugalščine in romunščine) in predstavitev petih romanskih jezikov (francoščine, italijanščine, španščine, portugalščine in romunščine) bodo na voljo na Vodnikovi domačiji – na domu slovenskega razsvetljenskega misleca, pesnika in učenjaka. Udeležencem bodo na voljo predavanja in delavnice, ki bodo vključevale interaktivno komunikacijo, na katerih se bodo seznanili z nekaterimi osnovnimi komunikacijskimi situacijami in njihovimi jezikovnimi sredstvi.
raziskovalci Oddelka za matematiko (FMF). Glavni cilj te dejavnosti je razviti nov pedagoški produkt za popularizacijo matematike in raziskovanja ter prikazati zabaven način za učenje matematike.
zimska šola za dijake – raziskovalci Oddelka za matematiko in Oddelka za fiziko (FMF). Z dejavnostmi projekta želijo raziskovalci približati svoje študijske programe dijakom srednjih šol in jim omogočiti, da spoznajo svoje bodoče asistente, profesorje in sošolce še pred vpisom.
raziskovalci Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete (EF). Raziskovalno delo bo učencem osnovnih in srednjih šol predstavljeno s pomočjo raziskovalnega poligona. Tako jih bodo raziskovalci poskušali prepričati, da je ekonomija lahko zabavno in vznemirljivo področje študija.
raziskovalci Astronomske skupine na Oddelku za fiziko (FMF). Predstavitev raziskovalnega dela v astronomiji bo podana s pomočjo modernih digitalnih tehnologij in močjo razmišljanja na načelih fizike. Uporabljeni bodo različni astronomski teleskopi, kar bo omogočilo strokovno opazovanje vesoljnih objektov. Dejavnost bo poudarila pomen mednarodnega sodelovanja v znanosti s primeri rezultatov opazovanj po svetu, iz Avstralije, Čila, Kanarskih otokov in Italije, pa tudi analizo podatkov iz observatorijev Golovec in Črni Vrh nad Idrijo.
raziskovalci Katedre za farmacevtsko kemijo (FFA). Predstavitev bo zajemala kemijski eksperiment in razlago odvijajočih se kemičnih reakcij. Na podlagi preprostega kemijskega eksperimenta se bodo udeleženci seznanili s katalizatorji in njihovim vplivom na hitrost kemijskih reakcij, eksotermičnimi reakcijami in prepoznavanjem rezultatov kemijskih reakcij.
raziskovalci Katedre za farmacevtsko kemijo (FFA). Cilj te dejavnosti je vzbuditi zanimanje študentov za kemijo s pomočjo zanimivih eksperimentov. Ti bodo študentom prikazani na lahek in preprost način. S pomočjo eksperimentov bodo razložene fizične ter kemične lastnosti tekočih snovi. Eksperimenti bodo vključevali dvofazni (olje-voda) sistem, pri katerem lahko odkrijemo vzporednico z onesnaževanjem vode z oljem in njegovim vplivom na ekosistem.
raziskovalci Katedre za farmacevtsko kemijo (FFA). Uvod v poklic farmacevta, ki bo namenjen učencem in dijakom, bo potekal v znanstvenoraziskovalni inštituciji. Delavnica bo prikazala potencialno toksičnost koloidnega srebra, ki je priljubljeno v alternativni medicini.
raziskovalci Katedre za farmacevtsko tehnologijo (FFA). Predstavitev postopkov za produkcijo zdravil, ki lahko predstavljajo tabu, namerava seznaniti širšo javnost. Prikazanih in razloženih bo več procesov izdelovanja zdravil.
raziskovalci Katedre za klinično biokemijo (FFA). DNK je v vsakem živem bitju, zlahka pa ga izoliramo z uporabo izdelkov iz navadnih gospodinjstev. DNK bomo izolirali s kuhinjsko soljo, detergenti in alkoholom iz različnih sadežev. Cilj druge dejavnosti je poučiti učence o sladkorni bolezni, njenih vzrokih, simptomih, načinih nadzorovanja in zdravljenja.
raziskovalci Katedre za socialno farmacijo (FFA). Cilj te dejavnosti je predstaviti izzive varne in učinkovite uporabe zdravil laični javnosti. Predstavljene bodo tudi nove kognitivne farmacevtske storitve.
kratek film in okrogla miza – raziskovalci Oddelka za azijske študije (FF). Okrogla miza in 15-minutni dokumentarec o trimesečnem terenskem delu na Tajvanu, ki ga je posnela raziskovalka z družino. Prikazan bo raziskovalni proces in vsakodnevno življenje raziskovalkine družine, še posebej njene eno in pol leto stare hčerke.
raziskovalci Oddelka za Azijske študije (FF). Cilj dejavnosti je uporabiti z lahkoto deljiv format eno- do dvo-minutnih videoposnetkov, da bi na jedrnat način predstavili delo posameznih raziskovalcev in pomen njihovih raziskovalnih ugotovitev. Serija posnetkov se bo borila proti splošnemu očitku, da je humanistika neuporabna, kar lahko odvrača mlade od kariere v teh disciplinah.
raziskovalci Oddelka za azijske študije (FF). Cilj dejavnosti je izpostaviti sistemske ovire, s katerimi se pri svojih raziskovalnih karierah srečujejo ženske, ko postanejo matere, pokazati primere dobrih praks in formulirati predloge za sistemske rešitve.
raziskovalci Oddelka za geologijo (NTF). Raziskovalci bodo oblikovali terenski dan, na katerem bodo učenci, dijaki in študenti aktivno vključeni v raziskovalno delo geologa in tako izkustveno doživeli njihovo profesionalno delo. Z »Geolaboratorijem v naravi« želijo zanimanje za geologijo poglobiti na način, da ga postavijo v okolje, kjer geologi pridobivajo osnovne podatke za raziskave.
raziskovalci Oddelka za geologijo (NTF). Cilj dejavnost je predstaviti različna področja geološkega dela v geolaboratoriju. Predstavitev bo potekala v obliki različnih delavnic, ki bodo prikazovale raznoliko delo geologov: raziskovanje fosilov, mineralov in kamnov, analiza gibanj mase, izgradnja tunelov, analiza potresov, analiza toka podtalnice, raba mineralnih virov v vsakodnevnem življenju. Na osnovi učnega načrta bodo ponujene premišljene raziskovalne teme, ki geološko delo prikažejo na kredibilen in zanimiv način.
raziskovalci Veterinarske fakultete (VF). Splošna javnost veterinarski poklic navadno vidi samo kot pomoč obolelim živalim in se ne zaveda širokega obsega veterinarskega poklica v vsakdanjem življenju, kot je nadzor nalezljivih bolezni, zagotavljanje varne in zdrave hrane za potrošnike, sodelovanje z zdravstvenimi delavci v zdravstvenih iniciativah in splošno raziskovalno delo v okviru širokega spektra znanosti o življenju. Skozi to aktivnost bodo predstavljene številne dejavnosti na področju Veterinarske fakultete.
raziskovalci Oddelka za psihologijo. Raziskovalci bodo skozi interaktivno delavnico in razpravo razkrivali resnico o določenih mitih. IZVEDBA V LETU 2019.
raziskovalci Laboratorija za celično fiziologijo in toksikologijo (MF). Javnost bo seznanjena z nujo uživanja svežega sadja in zelenjave za vzdrževanje zdravja in tako bi se povečala ozaveščenost o pomembnosti hrane lokalnega izvora za ohranjanje zdravja. Na primer mediteranska dieta je tudi del nematerialne kulturne dediščine slovenske Primorske.
raziskovalci Oddelka za fiziko (FMF). Sproščen pogovor z nekaterimi najpomembnejšimi slovenskimi raziskovalci o njihovem raziskovalnem delu bodo moderirali znani posamezniki iz zabavne industrije (radio ali TV napovedovalci, stand-up komiki, …).
raziskovalci Oddelka za geologijo (NTF). Stavba Naravoslovnotehniške fakultete, kjer se nahaja oddelek za geologijo, je z arhitekturnega stališča izjemna stavba, vpisana pa je tudi v Register slovenske kulturne dediščine. Notranjost zgradbe je okrašena s številnimi kamnitimi okrasi in zato bodo geološke zgodbe predstavljene dijakom in študentom.
svetovalci z različnih področij znanosti in raziskovalnih institucij. MSC raziskovalci bodo delili svoje izkušnje, NCP-ji pa bodo organizirali delavnico za raziskovalce, kako ostati raziskovalec – kako se prijaviti na individualne štipendije Marie Curie.
vključeval bo stojnice na Novem trgu. V neposredni bližini se nahaja tudi administrativna zgradba Univerze v Ljubljani. Stojnice bodo stale tekom trajanja Noči raziskovalcev. Članice Univerze v Ljubljani pa bodo nudile informacije o svojem delu, programih, raziskovalnem delu, itd.
Na glavnem odru Novega trga: slovesnost z govori bo spremljal koncert raziskovalcev z različnih področij in oddelkov (BF, FFA, FF, EF in drugi), ki imajo svoje lastne glasbene skupine.
raziskovalci z različnih področij in oddelkov (BF, FFA, FF, EF in drugi). Cilj okrogle mize je seznaniti laično javnost, oblikovalce politike in raziskovalno skupnost z etiko v raziskovanju na različnih področjih in z njenim vplivom na načrtovanje in izvajanje raziskav.
raziskovalka Oddelka za anglistiko (FF). Predšolski otroci se bodo s pomočjo delavnice seznanili s poklicem raziskovalca. Raziskovalka bo prebrala pravljice, ki jih je napisala za projekt Lahkonočnice. Pravljico bodo obogatile ilustracije študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), izdana pa bo za dogodek leta 2019.
delavnica za učitelje slovenščine – raziskovalci Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (FF). Delavnica bo vsebovala obširen program usposabljanja osnovno- in srednješolskih učiteljev, ki bodo razširili svoje znanje na področju jezikoslovnega raziskovanja (pred)zgodovine slovenskega jezika.