SPLETNI DOGODKI EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV 2020

 

Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! letos poteka na dan 27. 11. 2020. Ker želimo s projektom približati poklic raziskovalk in raziskovalcev splošni javnosti in spodbuditi mlade k začetku raziskovalne kariere, smo pripravili pester nabor dogodkov in aktivnosti. V preteklih letih je program Evropske noči raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potekal na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, zaradi epidemije Covid-19 pa smo letos vse dogodke prenesli v spletno okolje. Spodaj pritisnite na izbrano aktivnost in že lahko poslušate predavanje, si ogledate film ali razstavo in aktivno sodelujete v interaktivnih igrah.
Dogodki v progrmu si sledijo po časovnem zaporedju.

 

 

 

 


Slovensko-slovaška noč se po dveh letih v Prekmurju vrača v Ljubljano – tokrat v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Zavoda sv. Stanislava. Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko FF UL 27. 11. 2020 pripravljata dve okrogli mizi z raziskovalci iz Bratislave in Ljubljane; prvo s področja kodifikacije in standardizacije jezika, na drugi pa bo tekla razprava o kulturnih in univerzitetnih stikih med Slovaki in Slovenci. Delavnica Kaj imata skupnega avantgarda in frazeologija? pa je pripravljena posebej za dijake, na kateri se bodo pobližje spoznali z osnovami slovaščine. Podrobnejši program si lahko ogledate tukaj.

Program:
8.40–9.20 Kaj imata skupnega avantgarda in frazeologija: preizkusimo se v slovaščini (delavnica za dijake)
na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)
Vodi: Tjaša Plut
Sodelujejo: Špela Sevšek Šramel, Svetlana Kmecová


10.40–11.40 Kulturni in univerzitetni stiki v srednjeevropskem prostoru – Slovaki in Slovenci, prijatelji in tujci: soočanje z novim in starim (okrogla miza) 
na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)
Vodi: Špela Sevšek Šramel
Sodelujejo: 
Tone Smolej: Slovenci na Univerzi v Pragi: študijski primer
Bernarda Stenovec: Kulturni pomen predvojnega Zavoda sv. Stanislava
Mária Tonková: Slovenský a slovinský národný príbeh v učebniciach dejepisu (o inštitucionalizovaná historickej pamäti v našich národný h spoločenstvách)
Saša Vojtech Poklač: Cankar in recepcija njegove dramatike na Slovaškem
Miha Kragelj:  Neznana podobnost in bližina: slovensko-slovaško povezovanje med obema vojnama


12.20–13.20 Kodifikacija in standardizacija jezika (okrogla miza) 
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94546683907?pwd=TU1DMHBRQTZ4a3VsQTM2bXhNZ2M4dz09 
(Passcode: 580915)
Vodi: Hotimir Tivadar
Sodelujejo:
Peter Zeleňák, veleposlanik Republike Slovaške v Sloveniji: Odprtje okrogle mize
Gabriela Múcsková: Podoby a problémy kodifikácie spisovnej slovenčiny
Tanja Mirtič: Kodifikacija govorjenega knjižnega jezika na primeru problematike naglasnega mesta 
Hotimir Tivadar: Pravopis in pravorečje med uporabnikom, rabo (uzusom) in sistemom 
Jozef Pallay: Slovensko-slovaške vzporednice jezikovnega purizma
📺 VIDEO: Posnetek okrogle mizePodrobnejši program z udeleženci
Zbornik prispevkov

📺 VIDEO:


 


 

 


Raziskovalke in raziskovalci Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani predstavijo kaj je arheologija in s čim se ukvarjajo arheologi. Človeškega življenja in bivanja, današnjega in nekdanjega, ni mogoče opisati ali razumeti na en sam način in niti ne z eno samo vedo. Da bi arheologija lahko odgovorila na tako velik izziv, je morala v svoje raziskave vključiti številne druge vede in njihova spoznanja ter metode dela, od jezikoslovja do fizike, antropologije do računalništva, umetnostne zgodovine in geologije in še mnogo drugih ved.
Dogodek lahko spremljate 27. 11.2020 ob 11. uri na povezavi https://arheolog.eu/.
Več odgovorov o arheologiji pa boste našli na You Tube kanalu Arheolog.
Dogodek Evropske noči raziskovalcev - Humanistika, to si ti! poteka v sodelovanju s projketom HERISTEM.


📺Arheologija 


 The phenomenon of human life and our living in the world, now or in the past, is simply impossible to describe and understand in one single way or with one single science. To answer such great challenge, archaeology has to take advantage of many sciences and their research methods, from linguistics to physics, anthropology to computing, art history to geology and so much more.


The event starts on November 27, 2020 at 11AM at https://arheolog.eu/.
More information about archeology on You Tube chanel Arheolog.


📺Archeology


 

 


Oddelek za psihologijo (FF). Predstavili bomo prehranske preference in različne motive za zdravo prehranjevanje. Udeleženci boste izkustveno izvedli eno od vaj senzorne edukacije kot metode prehrambne vzgoje za vse generacije. Prosimo vas, da si pred sodelovanjem priskrbite 3 sadne jogurte različnih proizvajalcev ALI 3 jabolka različnih sort ALI 3 različne sirne namaze ALI vrečke rozin treh različnih sort. 


Spletna delavnica bo potekala 27. 11. 2020 od 17.00 do 18.30 na povezavi Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92506116105 (Meeting ID: 925 0611 6105).

📺 VIDEO: Posnetek dogodka


 

 


Vabljeni na filozofski pomenek med štirimi filozofi iz azijskih filozofsko-religijskih tradicij, Buddho, Kanádo, Konfucijem in Lie Zijem. Filozofi, ki so pri neutrudnem iskanju odgovorov na ključna vprašanja o človekovi eksistenci in svetu ter pri usvajanju resnice ubirali drugačne poti, se bodo tokrat srečali pod zvezdami v virtualnih univerzumih in si v živahnih filozofskih pomenkih izmenjali svoje poglede in ideje.  
Nastopajoči: 
študenta filozofije na FF UL Maša Poljšak Kus in Zmago Švajncer Vrečko, bivša študentka sociologije na FF UL Devina Flores
Vodja aktivnosti: doc. dr. Nina Petek, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete


Povezava do gledališke predstave:
   

Gledališki list:


 

 


Prevajalec je vedno tudi raziskovalec: ima visoke kompetenci iz znanja jezikov, svojega maternega in nekaj tujih, vsebinsko pa mora raziskovati še mnoga druga področja, s katerih prevaja: tehnika, naravoslovje, družboslovje, humanistika. Če ni zaposlen v organizaciji, ki se ukvarja z enim samim področjem, je njegov delovnik lahko zelo pester: en dan prevaja kemijsko besedilo, drugi dan tolmači o živalski krmi, tretji dan je lahko na vrsti otroška pravljica. No, ni ravno tako preprosto, ni pa daleč od resnice.


S študenti drugega letnika magistrskega študija prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo v okviru Evropske noči raziskovalcev pripravili intervjuje s predstavniki različnih jezikovnih poklicev: tolmačko, sodno tolmačko, terminologinjo in leksikografko ter avtorico slovarja, književno prevajalko, prevajalko za sinhronizacijo, lektorico in prevajalko s. p. in posneli predstavitev, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi. Tudi opisi naštetih poklicev bodo v obliki intervjujev objavljeni na spletnem portalu Jezikovni poklici.Raziskovalke, raziskovalci in študenti so se na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete UL ukvarjali s pomenom raziskovanja v različnih prevajalskih poklicih. Eden od teh je tudi poklic književnega prevajalca, v katerem so se preizkusili kar študenti sami. Prevedli so zbirko novel Sylvaina Tessona Prepusti se življenju. Spodaj lahko poslušate odlomek iz novele Žleb.

   


 

 


Vsako leto glavni dogodek Evropske noči raziskovalcev - Humanstika, to si ti!, ki se odvija na Novem trgu v središču Ljubljane, zaključimo s koncertom, kjer glasbene skupine, katerih člani so tudi naši raziskovalke in raziskovalci, priredijo glasbeni večer. Ker se je letos dogajanje Evropske noči razishovalcev - Humanistika, to si ti! v celoti preselilo na splet, vas tokrat vabimo na Koncert s kavča. Raziskovalka z Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete UL, prof. dr. Jana Rošker, ki poje v različnih glasbenih slogih, predvsem so ji blizu šansoni in jazz, zapoje v različnih jezikih - slovenščini, angleščini in tudi kitajščini, je leta 2014 nastopila v Atriju ZRC, danes pa si bomo posnetek koncerta ogledali s kavča.

📺 VIDEO:


 

 


Oddelek za etnologijo in antropologijo (FF). S serijo videov Raziskovalna področja v etnologiji želimo širšo javnost preko 5-10 minutnih videov, dostopnih na spletu, seznaniti z nekaterimi od področij raziskovanja, in sicer z:  Etnologijo Slovenije, Etnologijo Balkana, Etnološko muzeologijo in Etnološkim konzervatorstvom. O svojih raziskavah, razvoju področja, načinih poučevanja s terenskimi vajami in nekaterih ključnih vprašanjih ob fotografskem gradivu govorijo: zasl.prof.dr Janez Bogataj, izr. prof. dr. Mateja Habinc, prof, dr. Božidar Jezernik, izr. Prof. dr. Alenka Bartulović, izr. prof. dr. Jože Hudales in izr. prof. dr. Vito Hazler. 


Avtor filmov je Žiga Gorišek, nastali so v okviru Evropske noči raziskovalcev na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, UL.


📺 VIDEO: Etnologija Slovenije    


📺 VIDEO: Etnologija Balkana


📺 VIDEO: Etnološka muzeologija


📺 VIDEO: Etnološko konservatorstvo, Kultura stavbarstva in bivanja


 

 


Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete se tudi letos pridružuje projektu Noč raziskovanja. Njihov doprinos je gledališka predstava v angleščini s ponosnim naslovom Becoming Human (Postajati človek). Z njo so želeli preseči ločnico med filozofijo in umetnostjo ter gledalkam in gledalcem na zabaven in hkrati zanimiv način približati sodobno kitajsko filozofijo skozi optiko Mojstra Lija, katerega dejansko ime je Li Zehou. Njegova filozofija oživi skozi pogovor igralk in igralcev, ki uprizarjajo tri berlinske študente (Mani, Karl in Kong Qiu) in študentko (Hannah) in hkrati predstavljajo simbole mislecev in mislic kot so Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt in Konfucij. Zanimajo jih vprašanja človeškosti, smisla življenja, idejne zgodovine, šamanskih prednikov vzhodnoazijskih kultur ter transkulturne filozofije. Njihovi pogovori so duhoviti in iskrivi, ter prepleteni z glasbo, s plesom in vizualnimi podobami.


Nastopajoči:
Luka Culiberg, Ryuzo Fukuhara, Metka Kladnik, Jasna Bavec, Špela Jezovšek, Marko Ogrizek, Jana Rošker, Tea Sernelj
Scenarij: Jana Rošker
Režiser: Ryuzo Fukuhara
Glasba: Trio Večni problemi (Dejan Berden, Marjan Farič, Jana Rošker)


Predstavo si lahko ogledate na spodnji povezavi: