ZNANSTVENI BAZAR

 

 

 

 

Na Znanstvenem bazarju se lahko sprehodite med virtualnimi stojnicami, kjer s klikom na povezavo vstopite skozi spletna vrata pri projektu sodelujočih fakutet ali drugih ustanov. Med stojnicami se nahaja tudi EU kotiček z vsemi inforamcijami o delovanju Evropske unije, njenih članicah ter možnostih izobražervanja ali opravljanja raziskovalnega dela znotaj EU. Poleg Znanstvenega bazarja smo pripravili tudi PROGRAM z nekaj več kot 40 spletnimi dogodki, kjer boste bolje spoznali delo in poklic raziskovalk in raziskovalcev, z njimi poklepetali, poslušali predavanja, si ogledali film in sodelovali pri različnih aktivnostih.  

 

         

 

 

PROGRAM EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV - HUMANISTIKA, TO SI TI!

Organizirali smo pester program nekaj več kot 40 spletnih dogodkov Everopske noči raziskovalcev - Humanistika, to si ti!. Dogodki so namenjeni vsem starostnim skupinam in vsem, ki si želijo bolje spoznati delo znastvenic in znanstvenikov. Vabljeni. 

   

 

 

EU KOTIČEK

Evropske vsebine na enem mestu. 

Evropska unija          Euraxess            Seznam spletnih strani, povezanih z EU vsebinami in EU programi

Kotiček za učenje            Izobraževanje in usposabljanje v EU        

Mreža vseh projektov Evropske noči raziskovalcev 2020 po vsej Evropi   

Promocijski video HERA "Humanities matter"

ZAKLJUČNA PRIREDITEV EVROPSKE NOČI RAZISKOVALCEV - HUMANISTIKA, TO SI TI! ob 18. uri

 

 

             

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujemo za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z drugimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo udeležbo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

           

UNIVERZA V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje skoraj 38.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah.  

           

UL, FILOZOFSKA FAKULTETA

Filozofska fakulteta v Ljubljani se ponaša z dolgo tradicijo, saj kot ustanovna članica Univerze v Ljubljani študentke in študente izobražuje že od leta 1919. Filozofska fakulteta je največja med vsemi fakultetami v Sloveniji, tako po številu študentk in študentov kot po izjemni pestrosti študijskih programov, ki jih ponuja 21 oddelkov.

         

UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Video vsebine in povezave do socialnih omrežij BF UL si lahko ogledate tukaj.

         

UL, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje na področjih kemije, biokemije, kemijskega inženirstva in požarne ter varnosti pri delu pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost. Predstavitveni video FKKT 

         

UL, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Fakulteta za družbene vede (FDV) je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in sodobnejšimi v Evropi. S svojimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin. 

         

UL, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

ALUO deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani. Ponaša se z dolgoletno tradicijo. Ustanovljena je bila 27. oktobra 1945 kot Akademija upodabljajočih umetnosti, na kateri je potekal študij slikarstva in kiparstva. Danes poteka študij na petih oddelkih ALUO, ki zajemajo področja likovne umetnosti, konservatorstva – restavratorstva in oblikovanja.

         

UL, MEDICINSKA FAKULTETA

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF) je najstarejši visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod na področju medicine, dentalne medicine in biomedicinskih znanosti v Republiki Sloveniji. V skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področju biomedicine.

         

UL, EKONOMSKA FAKULTETA

Ekonomska fakulteta je v svet odprta izobraževalna inštitucija. Sodi med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu. Študij na EF je zelo raznolik. Študentje lahko izbirajo med številnimi programi in usmeritvami, v študijski izmenjavi pa se odločajo med 170 partnerskimi inštitucijami z vseh kontinentov. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe: kot ministri, predsedniki vlade, kot direktorji, predsedniki ali člani uprav največjih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij in drugih organizacij ter kot inovatorji in ustanovitelji prodornih start-upov.

         

UL, ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Poslanstvo Zdravstvene fakultete kot vodilne izobraževalne in raziskovalne ustanove v srednji Evropi v vseh zdravstvenih vedah in na vseh akademskih stopnjah je izobraževati odlične strokovnjake, s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarjati nova znanja in skrbeti za njihov prenos v prakso.

         

UL, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Študij na Fakulteti za matematiko in fiziko je konkurenčna prednost, odločilna pri zaposlovanju in oblikovanju poklicne kariere. Naj gre za dodiplomski, magistrski ali doktorski študij, študente matematike in fizike odlikujejo kreativnost, izvirnost in prilagodljivost. Zato so uspešni in cenjeni na raznolikih področjih, ki segajo preko raziskovalnega in pedagoškega dela do industrije, gospodarstva in finančništva. Če bi se preizkusili v krajšem matematičnem izzivu, pritisnite na povezavo

         

UL, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naravoslovnotehniška fakulteta je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994. Sestavljajo jo štirje oddelki: Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Oddelek za materiale in metalurgijo, Oddelek za geologijo, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje.

         

 

UL, FAKULTETA ZA FARMACIJO 

Fakulteta za farmacijo kot del Univerze v Ljubljani gradi svoj ugled, integriteto in razvoj na odličnosti, učinkovitosti in etični drži študentov in učiteljev. Gradimo na dolgoletni tradiciji farmacevtskih izkušenj v slovenskem in širšem prostoru, vendar smo pri tem usmerjeni v prihodnost.

 

         

UL, VETERINARSKA FAKULTETA

Predano in odgovorno ustvarjamo nove generacije doktoric in doktorjev veterinarske medicine, pripravljene na prihajajoče izzive, razvijamo nove metode prepoznavanja bolezni in zdravljenja ter z vsestranskimi storitvami zagotavljamo dobrobit živali, zdravje živali in ljudi, varno hrano in okolje.

         

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V BANJA LUKI

Filozofska fakulteta je članica Univerze v Banja Luki, ki je začela delovati leta 1994 in je podedovala tradicijo Učiteljske šole, ustanovljene leta 1925, Višje pedagoške šole (ustanovljene leta 1950) in Pedagoške akademije (ustanovljene leta 1969). Na Filozofski fakulteti se družbene in humanistične vede preučujejo s študijskimi programi: Filozofija, Psihologija, Pedagogija, Zgodovina, Učiteljska vzgoja in Predšolska vzgoja.

       

UL PISARNA ZA PRENOS ZNANJA

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je most med raziskovalno in gospodarsko sfero. Po eni strani smo podpora raziskovalcem in študentom, ki imajo ideje in potencialne inovacije, po drugi strani pa vstopna točka za podjetja, ki iščejo tehnologije in znanje ali projektna partnerstva.  Naša glavna naloga je spodbujanje in podpora različnim oblikam prenosa znanja v gospodarstvo in s tem v širšo družbo. Pisarna za prenos znanja je služba Univerze v Ljubljani, ki pokriva naslednja področja: sodelovanje z gospodarstvom, pravno varstvo intelektualne lastnine, komercializacija intelektualne lastnine in spodbujanje podjetništva in ustanavljanje odcepljenih podjetij.  

     

alumniUL

Ste študent zadnjega letnika, absolvent ali pa ste ravnokar zaključili svoj študij? Pridružite se svojemu klubu alumnov na spletnem portalu in postanite član široke mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani! Z registracijo v portalu imate možnost:
- koriščenja ugodnosti partnerjev UL (obisk gledališč, muzejev, filmskih predstav,strokovnih izobraževanj...),
- spremljati nabor prostih delovnih mest in drugih priložnosti za poslovno sodelovanje,
- povezati se s strokovnjaki vaše stroke in mnogo več.