Kontakt

Univerza v Ljubljani FF – Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 051 495 617 

www.ff.uni-lj.si
www.uni-lj.si
noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija