MOJA KARIERA

V sklopu ozaveščanja z akcijo Moja kariera želimo mladim, ki se za svojo kariero še odločajo, in ki svoja zanimanja šele odkrivajo, približati razumevanje raziskovalnega dela. Raziskovalci so navadni ljudje, ki se ukvarjajo z nenavadnimi stvarmi, hkrati pa se vse nas njihova dognanja dotikajo vsakodnevno, saj pripomorejo k razvoju družbe. Raziskovalci se bodo vrnili v svoje osnovne in srednje šole in učencem predstavili sebe kot velikega znanstvenika, a ob enem navadnega človeka, ki je sledil svojim sanjam.
Seznam predstavitev Moja kariera po šolah:
1. Gimnazija Poljane, Ljubljana
2. Gimnazija Vič, Ljubljana
3. Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
4. Vrtec HC Andersen, Enota Lastovica, Ljubljana
5. Gimnazija Poljane, Ljubljana
6. Gimnazija Kočevje, Kočevje
7. II. Gimnazija Maribor, Maribor
8. Gimnazija Ajdovščina, Ajdovščina
9. Gimnazija Koper, Koper
10. Škofijska gimnazija Vipava, Vipava
11. Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica
12. Gimnazija Celje center, Celje
13. Srednja veterinarska šola v Ljubljani (BIC), Ljubljana
14. Gimnazija Ledina, Ljubljana
15. Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
16. Gimnazija Tolmin, Tolmin
17. Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
18. Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija, Želimlje
19. Srednja Šola Domžale, Domžale
20. I. gimnazija Celje, Celje
21. Gimnazija – Šolski center, Velenje
• II. Gimnazija Maribor, Maribor
• Gimnazija – Šolski center, Velenje
• Gimnazija Celje center, Celje
• I. gimnazija Celje, Celje
• Gimnazija Tolmin, Tolmin
• Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
• Srednja Šola Domžale, Domžale
• Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica
• Gimnazija Ajdovščina, Ajdovščina
• Škofijska gimnazija Vipava, Vipava
• Gimnazija Koper, Koper
• Gimnazija Poljane, Ljubljana
• Gimnazija Vič, Ljubljana
• Vrtec HC Andersen, Enota Lastovica, Ljubljana
• Gimnazija Poljane, Ljubljana
• Srednja veterinarska šola v Ljubljani (BIC), Ljubljana
• Gimnazija Ledina, Ljubljana
• Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
• Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
• Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija, Želimlje
• Gimnazija Kočevje, Kočevje