O projektu

 

 

 Evropska noč raziskovalcev je vseevropski projekt, kjer se v enem dnevu, 27. 11. 2020, zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanja in inovacij. Projekt Evropska noč raziskovalcev Filozofske fakultete, UL, s podnaslovom Humanistika, to si ti! Vede o ljudeh, vede za ljudi, vključuje v svoje dogodke tudi 11 drugih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze v Banja Luki. S projektom želimo javnost seznaniti in ozavestiti o pozitivni vlogi dela raziskovalcev in s tem približati razumevanje ter vpliv dela raziskovalcev na vsakodnevno življenje občanov s posebnim poudarkom na mladih, ki se za karierno pot še odločajo. V moderni družbi še vedno veljajo stereotipne oznake za določene poklice. Najpogostejši stereotip raziskovalca je, da je posebnež, ki odstopa od okolice, izvaja poizkuse v laboratorijih obkrožen z zahtevno tehnologijo ter s pomanjkanjem socialnih in komunikacijskih veščin. Zavedamo se vrzeli med širšo javnostjo in akademiki, zato si prizadevamo, da jo uspešno premostimo.

Ker se človeštvo trenutno spopada z velikimi kulturnimi in svetovnimi izzivi, ki jih je ustvaril človek, raziskovanje družboslovja in humanistike postaja pomembnejše in bolj pomembno kot kdaj koli prej, vendar je še vedno pogosto zapostavljeno ali slabo izkoriščeno. Zato aktivnosti projekta Humanistika, to si ti! dajejo poseben poudarek družbenim in humanističnim raziskavam in raziskovalcem. Filozofska fakulteta, ki je najpomembnejša organizacija na področju humanistike in družbenih ved, bo združila moči z drugimi članicami ter predstavila svojo vlogo v znanosti za prihodnost. Kljub dobro vzpostavljeni komunikaciji z javnostjo postaja humanistika marginalizirana, če ne celo zanemarjena, ne samo v vedno bolj skomercializiranem javnem prostoru, ampak tudi znotraj raziskovanja. Splošna devalvacija pomembnosti raziskovalnega dela je delno posledica napačne predstave o delu raziskovalcev, vztrajnih stereotipov in podcenjevanja pomena rezultatov raziskav na izboljšanje kakovosti življenja. 

 

 

Izvajalci

 Fakultete Univerze v Ljubljani, ki soizvajajo projekt Humanistika, to si ti!:

1. FF – Filozofska fakulteta2. ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje3. FDV – Fakulteta za družbene vede4. BF – Biotehniška fakulteta5. FKKT – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo6. MF – Medicinska fakulteta

7. EF – Ekonomska fakulteta

8. ZF – Zdravstvena fakulteta

9. FMF – Fakulteta za matematiko in fiziko10. NTF – Naravoslovnotehniška fakulteta11. FFA – Fakulteta za farmacijo12. VF – Veterinarska fakulteta

13. FF UNI BL – Filozofska fakulteta Univerze v Banja Luki (BIH)

 

KONTAKT

Univerza v Ljubljani FF – Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: 051 495 617 

www.ff.uni-lj.si
www.uni-lj.si
noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija